Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Nowatorski preparat w kremie z rapamycyną leczy naczyniakowłókniaki twarzy związane ze stwardnieniem guzowatym

lek. Katarzyna Płużańska-Srebrzyńska

Naczyniakowłókniaki twarzy (FA – facial angiofibromas) są główną cechą stwardnienia guzowatego (TSC – tuberous sclerosis complex). Miejscowe stosowanie rapamycyny może być skuteczną metodą leczenia pacjentów z FA. Opracowano nową, stabilizowaną formułę kremu, która chroni rapamycynę przed utlenianiem (stężenia 0,5% i 1%)

Celem wieloośrodkowego, randomizowanego, kontrolowanego placebo badania fazy II/III, prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, o układzie równoległym, była ocena skuteczności i bezpieczeństwa nowego, stabilizowanego preparatu w postaci kremu z r...

Spośród 107 uczestników badania 33 osoby przyjmowały rapamycynę 1%, 36 – ten sam lek w stężeniu 0,5%, a 38 – placebo. Wszyscy leczeni zostali włączeni do ostatecznej analizy. Odsetek badanych, u których nastąpiła dwustopniowa poprawa w skali IGA, ...

Do góry