Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Wenerologia (część V)

Pytania przygotowała: dr n. med. Justyna Czarny

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Justyna Czarny

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii

Wydział Lekarski

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. M. Smoluchowskiego 17

80-214 Gdańsk

1. Kobieta 32-letnia w 6 miesiącu ciąży, przed dwoma laty leczona z powodu kiły o nieznanym czasie trwania (3 × 2,4 mln j.m. penicyliny benzatynowej – BPG). Rozpoznanie postawiono wówczas na podstawie dodatnich odczynów krętkowych (TPHA – Treponema pallidum hema­gglutination assay) i niekrętkowych (VDRL – venereal disease research laboratory) w mianie 1:32. Pacjentka była objęta opieką poradni dermatologiczno-wenerologicznej – podczas ostatniej kontroli serologicznej w 12 miesiącu od zakończenia terapii VDRL 1:2. W aktualnej ocenie podczas rutynowej kontroli ginekologicznej VDRL 1:1, TPHA dodatni. Chora neguje ryzykowne kontakty seksualne.

Jakie będzie prawidłowe postępowanie u opisanej pacjentki:

  1. Ponowne leczenie BPG – 1 × 2,4 mln j.m. domięśniowo
  2. Ponowne leczenie BPG – 2 × 2,4 mln j.m. domięśniowo w odstępie tygodniowym
  3. Ponowne leczenie BPG – 3 × 2,4 mln j.m. domięśniowo w odstępach tygodniowych
  4. Leczenie nie jest zalecane. Wskazana kontrola serologiczna matki i noworodka
Do góry