Obecna sytuacja związana z zasadnością stosowania podwójnej blokady farmakologicznej układu RAA w celach terapeutycznych została skomentowana przez profesora Messerliego, wybitnego kardiologa amerykańskiego, następująco: „Ponad 4 lata temu kanadyjskie rekomendacje dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym ostrzegały przed stosowaniem terapii łączonej (ACEI plus sartan). Teraz Europejczycy wydają się budzić i przypatrywać nonsensowi podwójnej blokady układu RAA. Oczywiście lepiej późno niż wcale. Jednocześnie zdziwieni zastanawiamy się, jak długo jeszcze FDA będzie się ociągało i zezwalało lekarzom przepisywać tego typu terapię...”.

Czy ze zdecydowanym stwierdzeniem Messerliego należy się bezwzględnie zgodzić? Odpowiedź pozostawiam czytelnikom.

Do góry