Sonda

Jakie wyzwania stoją przed krajową diabetologią?

Jerzy Dziekoński

Cukrzyca to choroba cywilizacyjna i należy ją traktować systemowo. Tego domagają się nasi rozmówcy. W ich wypowiedziach powracają też wątki refundacji leków na cukrzycę, systematycznej edukacji pacjentów i stopy cukrzycowej. Świadczy to o wadze problemów leczenia tej choroby w codziennej praktyce lekarskiej.

Prof. dr hab. med. Maria Górska, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Bardzo ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest nierozpoznawanie cukrzycy. Myślę, że dotyczy to co najmniej 30-40 proc. chorych. Jeżeli choroba jest zdiagnozowana i od początku dobrze leczona, to staramy się nie dopuścić do rozwoju powikłań.

Cukrzyca rozwija się skrycie, bez wyraźnych objawów i do rozpoznania choroby konieczne jest oznaczanie stężenia glukozy we krwi. Wielu ludzi nie ma kontaktu z lekarzem i w związku z tym nie jest poddawanych takim badaniom. Brakuje w społeczeństwie świadomości zagrożenia tą chorobą. Były co prawda prowadzone w internecie programy edukacyjne dotyczące cukrzycy, skierowane jednak do osób korzystających z sieci, a jak wiemy, wśród seniorów to niewielki odsetek. W poprzednich latach organizowano też akcje edukacyjne połączone z badaniami stężeń glukozy we krwi, finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Obecnie Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zabiega o wprowadzenie długotrwałego programu prewencji cukrzycy. Niestety również lekarze zbyt rzadko zlecają badanie cukru i nie zawsze prawidłowo interpretują wyniki.

Drugi ważny problem to dostęp do nowoczesnych leków, których na rynku jest sporo, a które nie są refundowane. Chodzi np. o grupę leków inkretynowych, podawanych doustnie, bardzo prostych w stosowaniu, skutecznych i dobrze tolerowanych. Leki te nie dają hipoglikemii, co jest szalenie ważne u osób w podeszłym wieku. Inną grupą są leki zwiększające wydalanie cukru z moczem, które obniżają glikemię i ciśnienie tętnicze oraz redukują masę ciała. Takie nowoczesne leki chcielibyśmy ordynować pacjentom, ale niewielu z nich może sobie na nie pozwolić.

Trzecia sprawa to zapobieganie jednemu z najcięższych powikłań cukrzycy, jakim jest stopa cukrzycowa. W tym miesiącu musiałam trzech pacjentów skierować na amputację kończyn. To dla nas wielka przegrana. Pięciu kolejnych pacjentów z tym powikłaniem leży obecnie w klinice.

Leczenie stopy cukrzycowej jest bardzo kosztowne i niestety nie w pełni refundowane, co generuje długi kliniki. Niezbędne jest utworzenie gabinetu stopy cukrzycowej, gdzie pacjentów można leczyć w trybie ambulatoryjnym. W planach rozbudowy naszego...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prof. dr hab. med. Maria Górska, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Bardzo ważną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest nierozpoznawanie cukrzycy. Myślę, że dotyczy to co najmniej 30-40 proc. chorych. Jeżeli [...]

Dr hab. med. Beata Łabuz-Roszak, neurolog, Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wyzwaniem są wszystkie powikłania neurologiczne związane z cukrzycą. Stale trzeba przypominać o tym, żeby lekarze zwracali na nie większą uwagę. Najczęściej [...]

Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Najbardziej palącym zagadnieniem do rozwiązania jest brak refundacji nowoczesnych leków przeciwcukrzycowych. Leki te na świecie stosowane są od wielu, niektóre już [...]

Prof. dr hab. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Polska należy do tych krajów na świecie, gdzie spodziewany jest duży wzrost zachorowań na cukrzycę. Dotyczy to nie tylko cukrzycy typu [...]

Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii

Przede wszystkim należy poprawić działania organizacyjne ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i stworzyć procedurę leczenia stopy cukrzycowej. Obecnie takiej procedury nie [...]

Dr n. med. Artur Olszewski, przewodniczący zarządu warmińsko-mazurskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Wyzwań jest wiele i żeby diabetolodzy, podobnie jak lekarze innych specjalności, mogli skutecznie stawić im czoła, potrzebne są przyjazne przepisy. Chodzi [...]

Dr Jerzy Gryglewicz, współautor raportu „Cukrzyca – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych”, ekspert Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Jedną z rekomendacji zawartych w opublikowanym w ubiegłym roku raporcie „Cukrzyca – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych” było opracowanie narodowego dokumentu [...]
Do góry