Okiem prawnika

Chorzy na cukrzycę za kierownicą

Lek. med. Radosław Drozd

Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Adres do korespondencji: Lek. med. Radosław Drozd, Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny, 50-345 Wrocław, ul. J. Mikulicza-Rodeckiego 4, radoslaw.drozd@umed.wroc.pl

Przepisy obowiązującego w Polsce prawa narzucają na lekarzy diabetologów jeden „kłopotliwy” obowiązek – lekarze tej specjalności muszą czasami uczestniczyć w badaniach lekarskich osób ubiegających się o przyznanie, przedłużenie lub przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami. Istotne zmiany w obowiązkach lekarskich w zakresie tych badań wprowadzono w 2011 roku w nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Nowe regulacje wzbudziły szereg kontrowersji wśród lekarzy, w ich imieniu dość stanowczo protestowała Naczelna Izba Lekarska. Warto zatem przyjrzeć się aktualnym rozwiązaniom w tym zakresie i obowiązkom, jakie spoczywają na diabetologach.

Niedawno ustawodawca wprowadził szereg zmian w przepisach dotyczących badań lekarskich kierowców. Od dnia 19.01.2014 roku utraciły moc regulujące te kwestie przepisy, zawarte w rozdziale 4 Prawa o ruchu drogowym. Regulacje te przeniesiono do rozdziału 12 (art. 75-81) Ustawy o kierujących pojazdami, ale dotychczasowe rozporządzenie wykonawcze obowiązywało jeszcze przez pół roku. Dopiero w lipcu 2014 roku minister zdrowia w ekspresowym tempie wprowadził w życie (od 19 lipca) nowe Rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2014. 949). W ogólnej formie przepisy te nawiązują do dotychczasowych, ale z kilkoma istotnymi zmianami.

Uchylenia kontrowersyjnego obowiązku

Przede wszystkim zrezygnowano ze wzbudzającego wśród lekarzy najwięcej protestów obowiązku denuncjacji przed organem wydającym uprawnienia do kierowania pojazdami (starostą) pacjentów, u których jakikolwiek lekarz stwierdził występowanie przeciwwskazań pod postacią „ciężkiej hipoglikemii” bądź „napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki”. Słuszne zarzuty środowiska lekarskiego, że lekarz nie jest w stanie ustalić, który pacjent posiada lub ubiega się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz któremu organowi zgłosić ten fakt, spowodowały uchylenie w nowych przepisach tego kontrowersyjnego obowiązku lekarskiego.

Jednocześnie jednak organy wydające uprawnienia do kierowania pojazdami zachowały możliwość skierowania osoby ubiegającej się lub posiadającej uprawnienia na badania lekarskie, jeśli „istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Droga odwołania

Uprawniony lekarz jest głównym decydentem w zakresie uznania bądź nieuznania stanu zdrowia badanego za wystarczający do bezpiecznego kierowania pojazdami, jak również [...]
Do góry