Sonda

Jak powinien wyglądać idealny model leczenia chorych na cukrzycę?

Iwona Dudzik

Sam diabetolog nie wystarczy, aby skutecznie walczyć z cukrzycą i jej powikłaniami. Trzeba być szczególnie ostrożnym i bardzo przewidującym. Ale czy lekarze innych specjalności znają swoją rolę? Jak układa się współpraca między nimi? Zapytaliśmy o to specjalistów diabetologów.

Prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak, Klinika Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Chorzy na cukrzycę z założenia wymagają interdyscyplinarnej pomocy na każdym etapie choroby, a to oznacza konieczność współpracy między lekarzami różnych specjalności.

Pierwszym lekarzem, który prowadzi chorego, nie musi być diabetolog, wystarczy do tego lekarz POZ. Jego rolą jest edukowanie pacjentów w zakresie odpowiedniego stylu życia i zaordynowanie im leków. To bardzo ważne, ponieważ dla zapobiegania cukrzycy decydujące znaczenie ma to, czy chorzy w pierwszych latach są prawidłowo – a to oznacza dążenie do osiągnięcia normoglikemii – leczeni, czy też zostało to zaniedbane.

Tu pojawia się pierwszy problem. Lekarz POZ jest właśnie taką osobą, która mogłaby z powodzeniem tym się zająć, ale musi być wyposażony w narzędzia, czyli mieć np. do dyspozycji pielęgniarki edukacyjne. Tymczasem edukacja ta nie jest finansowana przez NFZ, a lekarze POZ mają zbyt wiele innych zadań, aby poświęcić się szczególnie tym chorym. Nie motywuje ich także to, że zlikwidowano wyższą stawkę kapitacyjną za opiekę nad tą grupą chorych. Ale nadal, choć dodatkowego finansowania nie ma, i tak zadanie to spada na lekarzy POZ, ponieważ diabetologów jest za mało.

Oprócz kłopotów z diagnozowaniem chorych z cukrzycą, sporym problem jest także fakt, że pacjenci prowadzeni przez lekarza rodzinnego otrzymują recepty na leki, ale nie mają wystarczająco często wykonywanych badań dodatkowych. A regularne badania laboratoryjne są ważne, bo czasem tylko dzięki nim można wcześnie wykryć oznaki powikłań przewlekłych cukrzycy. Nie winiłbym tu jednak lekarzy POZ, po prostu finansowanie ich działalności jest często niewystarczające, aby można było wykonywać odpowiednią ilość badań dodatkowych.

Badania ACCORD, ADVANCE i VADT, których wyniki opublikowano w 2008 roku, jednoznacznie wskazują, że konieczne jest odwrócenie struktury leczenia chorych na cukrzycę w Polsce. Nacisk należy w większym stopniu położyć na POZ, gdyż to pierwsze lata leczenia cukrzycy decydują o skuteczności zapobiegania powikłaniom naczyniowym. W związku z tym POZ powinien dostać więcej pieniędzy, skierowanych celowo na wczesne diagnozowanie i leczenie chorych na cukrzycę.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Prof. dr hab. med. Leszek Czupryniak, Klinika Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Chorzy na cukrzycę z założenia wymagają interdyscyplinarnej pomocy na każdym etapie choroby, a to oznacza konieczność współpracy między lekarzami różnych specjalności. [...]

Dr n. med. Grażyna Majcher-Witczak, NZOZ WITAMED, Kielce

Problemem, z którym my, diabetolodzy, spotykamy się najczęściej, jest zbyt późne rozpoznawanie cukrzycy typu 2. Uważamy, że rola lekarza POZ jest [...]

Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek, Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cukrzyca to nie tylko podwyższony cukier we krwi, ale problem licznych zaburzeń metabolicznych i w konsekwencji powikłań. Problemy te wykraczają poza [...]

Dr n. med. Alina Sokup Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania CM UMK, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy

Pacjenci z cukrzycą często wymagają bieżących konsultacji z innymi specjalistami – angiologami, kardiologami, okulistami, nefrologami i neurologami. Naszą pracę utrudniają jednak [...]

Dr hab. med. Tomasz Klupa, prof. UJ, kierownik Pracowni Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych Katedry Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Jest cały szereg specjalności medycznych, których lekarze mogą bardzo pomóc diabetologom, np. we wczesnym wykryciu cukrzycy. Jest to możliwe, jeśli koledzy [...]

Prof. dr hab. med. Wojciech MłynarskiKlinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, I Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W przeciwieństwie do osób dorosłych, opiekę nad dziećmi chorymi na cukrzycę sprawują pediatrzy diabetolodzy, a nie lekarze POZ. Jest to możliwe, [...]
Do góry