Felieton

Układ nerwowy odpowiedzialny za otyłość

Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Przewodniczący Rady Naukowej „Diabetologii po Dyplomie”

Gdy zastanowiłem się, co zaskoczyło mnie w ostatnich miesiącach, niewątpliwie muszę uznać, że był to fakt dopuszczenia liraglutydu, agonisty receptora GLP-1, w terapii otyłości przez FDA (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych. Lek ten będzie sprzedawany w większej dawce i pod inną nazwą handlową niż dotychczas używany preparat do leczenia cukrzycy typu 2. Należy przypuszczać, że z czasem lek ten zostanie dopuszczony do leczenia otyłości również w Europie.

Mamy więc nowy lek w terapii otyłości, zawierający tę samą substancję czynną, która była do tej pory używana w leczeniu cukrzycy typu 2. Jest to pewien ewenement, który może pociągnąć za sobą inne substancje stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2.

Rodzi się nadzieja na możliwość skutecznego farmakologicznego leczenia otyłości. Do tej pory prawie wszystkie obiecujące leki wspomagające leczenie otyłości wycofano z rynku ze względu na ich działania niepożądane. Należy więc mieć nadzieję, że ty...

Do góry