Sprawozdanie z kongresu

Co po metforminie?

Dr n. med. Bogumił Wolnik

Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: Dr n. med. Bogumił Wolnik, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUM, Ul. Skłodowskiej-Curie 3a, bwolnik@gumed.edu.pl

W połowie czerwca br. w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych odbył się doroczny 76. kongres Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ADA). W kongresie uczestniczyło ponad 16 tys. lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek, edukatorów oraz przedstawicieli zawodów związanych z opieką nad chorymi z cukrzycą. W zjeździe uczestniczyła aktywnie kilkudziesięcioosobowa grupa naukowców z Polski.

Skuteczność starego leku

Nie jest możliwe omówienie wszystkich poruszanych zagadnień. Dlatego chciałbym przybliżyć najciekawsze dla mnie prezentacje, w których miałem przyjemność uczestniczyć.

Prof. Kasia Lipska z Yale University School of Medicine prowadziła sesję pod tytułem „Metformin Revisited 2016 – New Insights and New Directions”. Wykładowcy podkreślali dużą skuteczność hipoglikemizującą metforminy praktycznie na każdym etapie leczenia cukrzycy – od monoterapii na początku choroby po terapie wielolekowe z innymi lekami hipoglikemizującymi, a także z insuliną w późniejszych okresach terapii cukrzycy. Podkreślano również bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe metforminy oraz zmniejszanie ryzyka powikłań naczyniowych cukrzycy u chorych przyjmujących ten preparat. Ciekawym zagadnieniem było jej potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Przywołano wyniki badań pokazujących zmniejszenie ryzyka wystąpienia wielu różnych nowotworów u chorych leczonych metforminą. Sporo uwagi prof. Lipska poświeciła przeciwwskazaniom do jej stosowania, a przede wszystkim zastosowaniu tego leku u chorych z upośledzoną funkcją nerek.

Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego metformina nie powinna być stosowana przy klirensie kreatyniny < 60 ml/min. Jak przekonywała prof. Lipska, może być bezpiecznie stosowana także u pacjentów z eGFR 30-45 ml/min, jednak w zredukowanej do 50 proc. dawce. Stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w najnowszych rekomendacjach amerykańskiej Food and Drug Administration dotyczących terapii metforminą.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zmniejsza ryzyko progresji uszkodzenia nerek

Kolejnym niezwykle ważnym wydarzeniem kongresu w Nowym Orleanie była prezentacja wyników badania EMPA-REG OUTCOME Trial. Sesja była prowadzona przez prof. Silvio [...]

Bez nakłuwania palca

Obok sesji plenarnych równie ciekawe były sesje plakatowe. Chciałbym zwrócić uwagę diabetologów i lekarzy POZ na wyniki badania IMPACT przeprowadzonego u [...]
Do góry