Felieton

W jakim stadium choroby nerek wysłać chorego do nefrologa

Prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Przewodniczący Rady Naukowej „Diabetologii po Dyplomie”

W aktualnym numerze publikujemy artykuł: „Chory z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek w stadium 3b i wyższym”. Postępowanie z takimi pacjentami polega przede wszystkim na optymalizacji wyrównania glikemii i na podawaniu inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę. Należą one do leków pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia tętniczego i praktycznie większość chorych na cukrzycę otrzymuje je z powodu nadciśnienia tętniczego, niezależnie od występowania cukrzycowej choroby nerek.

Jaka jest więc rola nefrologa przy cukrzycowej chorobie nerek? Kilka lat temu środowiska nefrologiczne prowadziły intensywną kampanię pokazującą, jak wiele osób choruje na nerki. Tak intensywnie promowano wiedzę o chorobach nerek, w tym wszechobecne szacowanie GFR, że inni lekarze zaczęli przysyłać każdą osobę z GFR poniżej 60 ml/min/1,73 m2, czyli w stadium 3 przewlekłej choroby nerek, do nefrologa.

Postępowanie takie przeładowało poradnie nefrologiczne, ponieważ prawie co piąta osoba po 65. r.ż. ma GFR poniżej 60 ml/min/1,73 m2. Z czasem zorientowano się, że stadium 3 przewlekłej choroby nerek nie jest tak homogenne, jak pierwotnie sądzono. ...