Aktualności

Wydarzyło się w diabetologii

Opracował Ryszard Sterczyński

Europosłowie o technologiach

Parlament Europejski 31 maja będzie obradował na temat problemów związanych z leczeniem cukrzycy, a zwłaszcza zastosowania nowych technologii medycznych. Cel to zwrócenie uwagi europosłów na potrzebę zmian legislacyjnych dotyczących nowych urządzeń i związanego z tym bezpieczeństwa pacjentów.

WIfI dla stopy cukrzycowej

Wczesny dostęp do specjalistycznego leczenia może o 50-70 proc. ograniczyć liczbę hospitalizacji i amputacji kończyn z powodu powikłań cukrzycy. Wiele zależy od prawidłowo prowadzonej interdyscyplinarnej diagnostyki. W unowocześnionej niedawno Poradni Leczenia Ran Przewlekłych Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy, gdzie leczeni są także chorzy ze stopą cukrzycową, wprowadzono nową prognostyczną skalę oceny stopy cukrzycowej WIfI. Ten akronim pochodzi od angielskich słów; Wound – Rana, Ischemia – Niedokrwienie, foot Infection – Zakażenie stopy. Jak stwierdził dla „Diabetologii po Dyplomie” prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy, nowa skala pozwoli w sposób globalny, a nawet interdyscyplinarny ocenić stopę cukrzycową. – Dotychczas chory trafiał albo do diabetologa, albo do dermatologa lub chirurga naczyniowego. Obecnie możemy wspólnie oceniać ranę, zakażenie oraz stopień niedokrwienia stopy.

Zbieranie danych będzie trwało rok, a po nim nastąpi ocena efektów jej stosowania.

Wspólne działanie

Wraz z innymi organizacjami pacjenckimi Polskie Stowarzyszenie Diabetyków nawiązało porozumienie z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Współpraca ma obejmować wspólne działania na rzecz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym podstawowej opieki zdrowotnej. Chodzi o ułatwienie dostępu do świadczeń i zapewnienie ich wysokiej jakości. W imieniu PSD list intencyjny podpisała prezes ZG Anna Śliwińska. Pozostałe organizacje, które przystąpiły do porozumienia, to m.in. Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti.

Nowe procedury

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii opublikowała „Zalecenia w opiece diabetologicznej na 2017 rok”, które są skierowane do pielęgniarek i położnych, które zajmują się pacjentami z cukrzycą i ich rodzinami, a dotyczą najważniejszych czynności wykonywanych u tych pacjentów. Do nowych procedur w zaleceniach należy m.in. postępowanie przy wystąpieniu hipoglikemii.

Jasny sygnał

Przed XVIII Zjazdem PTD w Poznaniu prof. dr hab. med. Maciej Małecki, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, ocenia stan polskiej diabetologii:

– W leczeniu cukrzycy typu 2 brakuje nowoczesnych leków, ograniczających liczbę zgonów sercowo-naczyniowych. Natomiast za duży sukces uważam zgodę Ministerstwa Zdrowia na finansowanie programów wsparcia ambulatoryjnego leczenia stopy cukrzycowej. Sukcesem PTD jest też program finansowania grantów naukowych, który owocuje realizacją ciekawych badań naukowych. Znakomicie działa Szkoła Pompowa. Bardzo dobrze rozwija się współpraca z lekarzami innych specjalności, także z ich towarzystwami, np. Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Od poprzedniego zjazdu ukazało się wiele wręcz przełomowych badań dotyczących leczenia cukrzycy typu 2, są coraz doskonalsze technologie, np. terapia pompowa. Na Zjeździe będziemy mówić o postępie, ale też, jak sadzę, wyrażać niepokój w różnych obszarach. Liczę na dyskusje o lecznictwie specjalistycznym, którego losy są w reformie niepewne. PTD jest towarzystwem naukowym, zajmuje się więc głównie badaniami naukowymi, a nie organizacją opieki specjalistycznej. Niemniej, ponieważ jesteśmy największą organizacją skupiającą lekarzy diabetologów i lekarzy praktyków zajmujących się cukrzycą, wielu kolegów przyjedzie na ten zjazd z oczekiwaniem na jasny sygnał ze strony MZ co do ich miejsca po wprowadzeniu reformy.

Do góry