Okiem praktyka

Jak w praktyce wygląda samodzielność pielęgniarek i położnych?

Alicja Szewczyk

Specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Adres do korespondencji: Alicja Szewczyk, specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa, e-mail: a.szewczyk@ipczd.pl

Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 o zmianie ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. poz. 1136) mogą one wystawiać recepty na leki zawierające określone substancje czynne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz zlecenia na określone wyroby medyczne.

Przypominamy wprowadzone zasady i podsumowujemy dwa lata samodzielnego wystawiania recept przez nową grupę zawodową.

Powoli przybywa osób z uprawnieniami

Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (stan z 30 czerwca 2017 roku) szkolenia z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept ukończyło 8409 pielęgniarek i położnych, natomiast 809 pielęgniarek i położnych jest w trakcie szkoleń. Część I kursu (ordynacja) ukończyły 5343 pielęgniarki i położne, natomiast część II kursu (kontynuacja) ukończyło 3066 pielęgniarek i położnych. W systemie opieki zdrowotnej sukcesywnie przybywa pielęgniarek i położnych z uprawnieniami do ordynacji leków i wypisywania recept.

Osoby rozpoczynające kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej od roku akademickiego 2016/2017 kształcą się na podstawie nowych standardów, zawierających treści związane z obecnymi uprawnieniami zawodowymi. Oznacza to, że nie muszą kończyć kursów specjalistycznych w tym zakresie, a opuszczając uczelnię, będą miały kompetencje w dziedzinie ordynacji i kontynuacji leczenia jako naturalną umiejętność wynikającą z toku kształcenia na obydwu poziomach nauczania zawodowego – magister i licencjat.

Według danych otrzymanych z NFZ na 30 czerwca 2017 roku liczba pielęgniarek i położnych, które mają nadane przez oddziały wojewódzkie NFZ uprawnienia do pobierania unikatowych numerów identyfikujących recepty, wynosi 1054, z czego 533 to indywidualne pielęgniarki i położne, a 521 to pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego, dla których świadczeniodawcy pobierają unikatowe numery identyfikujące recepty. Liczba zrealizowanych recept wystawionych przez uprawnione pielęgniarki i położne wynosi 95 736 (stan z 30 czerwca 2017 roku), z czego 1319 recept zostało wystawionych w ramach samodzielnej ordynacji, a 94 417 recept – w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja).

Leki, najczęściej ordynowane przez pielęgniarki i położne, są stosowane głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego – to największa grupa środków ordynowanych przez wyżej wymienione osoby uprawnione. Poza tym nowa grupa zawodowa ordynuje m.in. leki na cukrzycę, paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi, opatrunki oraz mleka zastępcze dla dzieci.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Powoli przybywa osób z uprawnieniami

Zgodnie z informacją przekazaną przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (stan z 30 czerwca 2017 roku) szkolenia z zakresu ordynacji [...]

Co zagwarantował ustawodawca?

Ustawa wyróżnia dwie grupy uprawnionych do wystawiania recept (art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej): [...]

Czy europejska praktyka sprawdzi się u nas?

Mijają już dwa lata, gdy nasza grupa zawodowa otrzymała uprawnienia do samodzielnego ordynowania i wystawiania recept na leki i środki spożywcze [...]

Do góry