Aktualności

Wydarzyło się w diabetologii

Opracował Ryszard Sterczyński

Będzie standard opieki

Do końca sierpnia 2018 roku pojawią się zmiany w organizacji opieki diabetologicznej. Pod przewodnictwem konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka, pracuje nad tym zespół powołany zarządzeniem ministra zdrowia. Zadaniem zespołu jest opracowanie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w zakresie diabetologii, w tym propozycji rozwiązań legislacyjnych. Do zespołu należą także konsultanci z dziedziny diabetologii i medycyny rodzinnej, zarówno medyczni, jak i z zakresu pielęgniarstwa, przedstawiciele stowarzyszeń z tych dziedzin oraz odpowiednich departamentów Ministerstwa Zdrowia.

Hipoglikemia – ciągle groźna

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego powstał raport „Hipoglikemia i jej następstwa. Wielowymiarowa analiza problemu”, opracowany przez HealthQuest. Jak wynika z raportu, pacjenci w Polsce doświadczają 225 tys. przypadków ciężkiej hipoglikemii rocznie. Przyczynę co 10. zgonu z powodu cukrzycy stanowi hipoglikemia. Aby to zmienić, konieczna jest edukacja pacjentów i umożliwienie im szerszego dostępu do nowoczesnych terapii.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Potrzebna edukacja

Potrzebne są takie inicjatywy jak Szkoła Cukrzycy w Jarosławiu, której wykłady w trzeciej już edycji potrwają do listopada. Przeznaczone są przede [...]

Wspomagają się szewcem

Wrocławska diabetologia wzbogaciła się o gabinet leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Nowocześnie wyposażona przychodnia przy ul. Dobrzyńskiej oferuje kompleksowe leczenie – na [...]

Diabetyk w grupie

Trudność zaakceptowania choroby przez młodego człowieka z cukrzycą typu 1 i wyobcowanie w środowisku to przeszkoda w skutecznej terapii. Dlatego w [...]

Krytyczna ocena NIK

Według raportu NIK, obejmującego lata 2015-2017 (pierwsze półrocze), cukrzyca jest w Polsce źle leczona. Mimo uznania jej za chorobę cywilizacyjną nie [...]

Sport przyjacielem diabetyka

Od maja do września sportowe imprezy organizuje m.in. łódzki Uczniowski Klub Rekreacji Ruchowej dla Diabetyków „Trzymaj Poziom” w ramach swojego projektu [...]
Do góry