Dla pacjenta

W jaki sposób cukrzyca uszkadza wzrok?

Dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Cukrzyca występuje u coraz większej liczby ludności w krajach wysoko rozwiniętych, stała się też główną przyczyną utraty wzroku u osób między 20. a 64. r.ż. Cukrzyca nie tylko bezpośrednio uszkadza różne części oka, ale także sprzyja rozwojowi innych poważnych chorób oczu, takich jak jaskra, zakrzep i zator tętnicy środkowej siatkówki, niedokrwienie nerwu wzrokowego.

Do czego prowadzą powikłania oczne cukrzycy?

Przewlekła hiperglikemia (wysokie stężenie glukozy we krwi) może uszkadzać wszystkie struktury narządu wzroku. Najczęściej jednak uszkodzenia dotyczą:

  • siatkówki – rozwija się wówczas powikłanie zwane retinopatią (które jest najczęstszym ze wszystkich przewlekłych powikłań cukrzycy),
  • soczewki – dochodzi do rozwoju zaćmy, pogorszenia ostrości widzenia,
  • nerwów mięśni poruszających gałką oczną.

Jak cukrzyca uszkadza siatkówkę oka?

Rozwój retinopatii zależy przede wszystkim od uszkodzenia drobnych naczyń siatkówki (mikroangiopatii), co doprowadza do zwiększenia ich przepuszczalności, niedokrwienia siatkówki oraz do uszkodzenia włókien nerwowych.

Na skutek mikroangiopatii w siatkówce powstają: mikrotętniaki, poszerzenia naczyń, wysięki i wybroczyny. Pęknięcie mikrotętniaka powoduje powstanie ogniska krwotocznego. Powyższe zmiany określa się mianem retinopatii nieproliferacyjnej, gdy jeszcze nie obserwuje się powstawania nowych naczyń w obrębie siatkówki (proliferacji).

Gdy na skutek postępującego uszkodzenia małych naczyń pojawiają się w siatkówce obszary niedokrwione i niedotlenione, organizm uruchamia mechanizmy mające pobudzić tworzenie nowych naczyń. Mają one jednak nieprawidłową budowę i tworzą się w miejsc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co to jest cukrzycowy obrzęk plamki – makulopatia cukrzycowa?

Plamka żółta to miejsce w centrum siatkówki kluczowe dla ostrego widzenia. W przebiegu cukrzycy u chorych z retinopatią cukrzycową na każdym [...]

Jak rozpoznać retinopatię cukrzycową?

Najprostszym badaniem umożliwiającym rozpoznanie retinopatii cukrzycowej jest okulistyczne badanie dna oczu po uprzednim rozszerzeniu źrenic.

Na co musimy zwrócić uwagę w chorobie oczu?

Jedynym leczeniem przyczynowym cukrzycowej choroby oczu jest odpowiednia kontrola metaboliczna cukrzycy. Właściwa kontrola glikemii zmniejsza ryzyko postępu retinopatii cukrzycowej do postaci [...]

Jakie metody wykorzystuje się w leczeniu retinopatii cukrzycowej?

Standardem leczenia retinopatii cukrzycowej, w tym obrzęku plamki, jest laseroterapia ogniskowa lub rozsiana, w trakcie której dochodzi do uszkodzenia komórek światłoczułych [...]

Kiedy konieczne jest leczenie chirurgiczne?

Jest konieczne wówczas, gdy z powodu wylewu przedsiatkówkowego lub do ciała szklistego nie ma możliwości przeprowadzenia zabiegu laseroterapii. Także w przypadku [...]
Do góry