Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku oraz zmiany na liście refundacyjnej.

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

  • Kartesada (pregabalina) kaps. twarde 150 mg 56 szt.

Wskazania. Dorośli. Leczenie bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego. Leczenie skojarzone napadów częściowych w padaczce, które są lub nie są wtórnie uogólnione. Leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych.

  • Synjardy (empagliflozyna i metformina) tabl. powl. 12,5 mg/1000 mg 60 szt.

Wskazania. → Leczenie dorosłych chorujących na cukrzycę typu 2 jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych. → U pacjentów, u których maksymalna tolerowana dawka metforminy w monoterapii nie wystarcza do kontroli glikemii. → W skojarzeniu z innymi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWOŚCI NA POLSKIM RYNKU

Kartesada (pregabalina) kaps. twarde 150 mg 56 szt.

NOWOŚCI NA LIŚCIE ReFUNDACYJNEJ

Etform (metformina) tabl. powl. 1000 mg 60 szt. i 120 szt. (we wskazaniu: cukrzyca; we wskazaniu pozarejestracyjnym (off label): zespoły insulinooporności [...]

NOWE WSKAZANIA W ZAREJESTROWANYCH LEKACH

Repatha (ewolokumab) roztw. do wstrzyk. s.c. 140 mg/mL ampułkostrzyk. à 1mL). Dostępny w Polsce.

Do góry