Doniesienia zagraniczne

COVID-19 w powiązaniu ze schorzeniami współistniejącymi okiem diagnosty laboratoryjnego

dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

e-mail: irena.dus-ilnicka@umed.wroc.pl

• W czym wirusy SARS i MERS są podobne do SARS-CoV-2, a co je różni i jak tę wiedzę możemy wykorzystać w odniesieniu do diagnostyki, rokowania i leczenia zakażonych?

• Jakie są najczęstsze choroby współistniejące wśród pacjentów z COVID-19?

• Dlaczego zakażenie SARS-CoV-2 u osób z cukrzycą może prowadzić do wyższego stężenia glukozy we krwi i nieprawidłowej zmienności dobowej glukozy?

Diagnosta laboratoryjny opracowujący stan wiedzy o COVID-19 dla diabetologów? Można zadać sobie pytanie, skąd takie połączenie. Myślę, że każdy z państwa ma ulubionego diagnostę laboratoryjnego i ulubione laboratorium, z którym współpracuje na co dzień, analizując przypadki swoich pacjentów. Bez wyników dostarczanych przeze mnie i moich kolegów oraz koleżanki po fachu nie ma możliwości wyznaczenia właściwego leczenia w państwa dziedzinie medycyny.

Jako diagnosta i wykładowca akademicki dokonałam dla państwa przeglądu najnowszego stanu wiedzy naukowej w zakresie zachorowań na COVID-19 w powiązaniu ze schorzeniami współistniejącymi. Kryteria wyszukiwania obejmowały publikacje w języku angielskim, pełnotekstowe, z zagwarantowanym dostępem (full access) w wyszukiwarce pubmed.gov.

Cukrzyca (DM – diabetes mellitus) jest jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności pacjentów na całym świecie. Ten stan jest związany z powikłaniami makro- i mikronaczyniowymi, które ostatecznie wpływają na przeżycie pacjenta1. W przypadku pandemii konieczne jest zwrócenie uwagi na choroby współistniejące, które mogą dodatkowo obciążać chorego oraz wprowadzać ryzyko cięższego przebiegu infekcji. Warto również zwrócić uwagę na ryzyka płynące z obciążenia ochrony zdrowia związane z COVID-19, aby uniknąć problemów zdrowotnych pacjentów, które mogą się pojawić w wyniku mniejszej dostępności do pozostałych usług medycznych.

SARS i MERS – co już wiemy

Wielu specjalistów z zakresu wirusologii i epidemiologii podkreśla, że koronawirusy są gatunkiem znanym od dawna. Większość z nich jest dla nas niegroźna. Pamiętamy jednak epidemie z udziałem β-koronawirusów:

SARS-CoV, potocznie SARS (severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus), jest odpowiedzialny za epidemię, która rozpoczęła się w listopadzie 2002 r. i trwała do lipca 2003 r., wykazując wskaźnik śmiertelności w zakresie 9,60% 2,3.

MERS-CoV, potocznie MERS (Middle East respiratory syndrome-associated coronavirus), rozpoczął proces infekcji w kwietniu 2012 r. i do listopada 2019 r. wykazał wskaźnik śmiertelności w zakresie 34,4% wśród pacjentów nim zakażonych2,3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

SARS i MERS – co już wiemy

Wielu specjalistów z zakresu wirusologii i epidemiologii podkreśla, że koronawirusy są gatunkiem znanym od dawna. Większość z nich jest dla nas [...]

Charakterystyka SARS-CoV-2

Chiny, które właśnie wygaszają funkcjonowanie swoich szpitali polowych przygotowanych do walki z COVID-19, mierzyły się z SARS-CoV-2 od grudnia 2019 r. [...]

Choroby współistniejące a COVID-19

Cukrzycę i niekontrolowaną glikemię zgłaszano jako istotne predyktory ciężkości przebiegu choroby i czynnik ryzyka zwiększonego prawdopodobieństwa zgonu u zakażonych pacjentów z [...]

Stężenie glukozy u pacjentów z COVID-19

Tematyka tego podrozdziału jest złożona, a o tym, jakie parametry najbardziej wpływają na stan zdrowia państwa pacjentów podczas epidemii COVID-19, będziemy [...]

Podsumowanie

Z powodu ograniczonej liczby badań w zakresie cukrzycy, stężenia glukozy we krwi pacjentów i zależności między tymi parametrami a COVID-19, nie [...]
Do góry