Praktyka kliniczna

Monitorowanie pacjentów po zabiegu bariatrycznym

dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. Syrokomli 1

51-141 Wrocław

tel.: 71 326 68 80

e-mail: anna.hans-wytrychowska@umed.wroc.pl

• Chirurgia bariatryczna jako najskuteczniejsza metoda leczenia otyłości

• Rodzaje zabiegów bariatrycznych i różnice między nimi

• Powikłania po zabiegach bariatrycznych

• Reżim dietetyczny i aktywność fizyczna – zalecenia

Otyłość została uznana za chorobę dopiero w drugiej połowie XX w., a w 1997 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła globalną epidemię otyłości1. Jej leczenie przyczynowe nadal jest wyzwaniem. Prognozuje się, że w 2030 r. ok. 20% światowej populacji osób dorosłych będzie otyłych.

Operacje bariatryczne powodują utratę masy ciała, zmniejszają zaburzenia endokrynne i metaboliczne związane z otyłością oraz zmniejszają współchorobowość.

Leczenie bariatryczne przy licznych zaletach niesie ze sobą ryzyko powikłań. Wczesne powikłania są typowe dla zabiegów w obrębie jamy brzusznej. Powikłania późne obejmują hipoglikemię i zaburzenia wchłaniania. Takie zabiegi zmieniają anatomię przewodu pokarmowego oraz modyfikują fizjologiczne procesy trawienia.

Opieka nad pacjentem obejmuje odpowiednie leczenie dietetyczne, suplementację niedoborów mikroelementów i witamin oraz wsparcie psychologiczne.

Skomplikowany system interakcji sygnałów z układów nerwowego i endokrynnego regulujący odczuwanie głodu i sytości, współdziałanie neurotransmiterów podwzgórza oraz innych struktur ośrodkowego układu nerwowego w regulacji bilansu energetycznego, kształtowanie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem energetycznym a regulacją dostaw, indywidualne parametry każdego pacjenta w tym zakresie sprawiają, że klasyczne leczenie otyłości za pomocą diety, aktywności fizycznej, farmakologii i psychologii jest mało skuteczne2.

Chirurgia bariatryczna jest uznawana obecnie za najskuteczniejszą metodę leczenia otyłości. Zapewnia większą redukcję masy ciała oraz lepszą kontrolę nad chorobami współtowarzyszącymi, przede wszystkim cukrzycą typu 2, niż metody niechirurgiczne3. Sama modyfikacja trybu życia umożliwia zmniejszenie masy ciała o 5-10%. Niestety, po 3-6 miesiącach u większości leczonych (nawet 90%) występuje powrót do masy ciała co najmniej początkowej4,5. Po zabiegach bariatrycznych uzyskuje się większy spadek masy ciała, który jest trwały i utrzymuje się co najmniej 15-20 lat6. Dlatego chirurgia metaboliczna, niezależnie od zastosowanej metody, jest najbardziej skuteczną metodą leczenia otyłości7. Należy jednak pamiętać, że celem chirurgii bariatrycznej jest leczenie skrajnej otyłości zagrażającej życiu pacjenta.

Kwalifikacja do zabiegu

Nadal podstawowe kryteria kwalifikacji do operacji bariatrycznej to wiek pacjenta i wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) definiowany jako masa chorego w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości wyrażonej w metrach8. Do zabiegu kwalifi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kwalifikacja do zabiegu

Nadal podstawowe kryteria kwalifikacji do operacji bariatrycznej to wiek pacjenta i wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) definiowany jako [...]

Rodzaje zabiegów

Zabiegi bariatryczne nie tylko pomagają w zmniejszeniu ilości pobieranego pokarmu, ale również mają silny wpływ na układ hormonalny oraz metabolizm węglowodanów [...]

Korzyści i nowe perspektywy

Niewątpliwie najważniejszą i jednocześnie najbardziej dostrzegalną korzyścią dla chorego jest spadek masy ciała. Oceny dokonuje się zwykle początkowo w odstępach 6-miesięcznych, [...]

Leczenie powikłań

Osoby po operacjach bariatrycznych wymagają wieloletniego nadzoru. Dla lekarzy prowadzących ważny jest rodzaj przeprowadzonego zabiegu bariatrycznego, a także umiejętność oceny wpływu [...]

Podsumowanie

Coraz częściej jako leczenie otyłości proponowany jest pacjentom zabieg bariatryczny. Najczęściej wykonywane są zabiegi typu SG, RYGB oraz BPD-DS, które skutecznie [...]

Do góry