Dylematy

Cukrzyca typu 1 czy 2 – co zrobić, gdy nie jesteśmy pewni rozpoznania?

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź

tel.: 42 639 35 71

e-mail: irmina.korzeniewska-dyl@umed.lodz.pl

• Kiedy zachodzi konieczność wykonania badań diagnostycznych dla postawienia ostatecznej diagnozy?

• Analiza czynników predysponujących wystąpienie określonego typu cukrzycy

• Metody oceniające insulinowrażliwość w sposób pośredni

• Ocena obecności autoprzeciwciał

Fakt rozpoznania cukrzycy (DM – diabetes mellitus) na podstawie obowiązujących kryteriów nie zawsze wystarcza do podjęcia odpowiedniej decyzji dotyczącej leczenia chorego. Wybór terapii jest bowiem uwarunkowany prawidłowym zakwalifikowaniem pacjenta do grupy chorych o określonym typie DM. Błąd popełniony na początku rozpoznania rzutuje na możliwość uzyskania prawidłowej kontroli metabolicznej choroby i na dalsze losy pacjenta. Wątpliwości dotyczą głównie różnicowania 1 i 2 typu cukrzycy, o nietypowym przebiegu klinicznym.

Grupy cukrzyc – podział i rozpoznanie

Cukrzycę definiuje się jako stan przewlekłej hiperglikemii. W istocie nie jest to jedna choroba, ale sytuacja, do której prowadzi wiele zróżnicowanych mechanizmów patofizjologicznych. Według obowiązującej obecnie klasyfikacji wyróżniamy 4 typy, czy też raczej grupy cukrzyc:

1. cukrzyca typu 1 (DMT1 – diabetes mellitus type 1):

• autoimmunologiczna

• idiopatyczna

2. cukrzyca typu 2 (DMT2 – diabetes mellitus type 2)

3. inne określone typy cukrzycy o znanej przyczynie

4. cukrzyca ciążowa1.

Rozpoznanie najczęściej występującej DMT2 (ok. 90% wszystkich chorych) zwykle nie nastręcza trudności, gdy pacjent prezentuje typowe czynniki ryzyka rozwoju insulinooporności oraz dobrze odpowiada na leczenie behawioralne i doustne leki przeciwcukrzycowe. Gdy rozwój DM jest gwałtowny, objawowy, prowadzi do wystąpienia cukrzycowej kwasicy ketonowej, zwłaszcza u młodych chorych, w pierwszej kolejności myślimy o DMT1. Problemy pojawiają się w przypadku chorych, u których cechy fenotypowe oraz przebieg kliniczny hiperglikemii nie są już tak charakterystyczne dla określonego typu cukrzycy. U takich chorych dla postawienia ostatecznej diagnozy potrzebne jest wykonanie badań diagnostycznych oceniających:

  • insulinooporność
  • zdolność wydzielania insuliny
  • obecność autoprzeciwciał
  • podłoże genetyczne.

Niedostateczne pogłębienie diagnostyki przynosi najwięcej szkód w przypadku nierozpoznania cukrzycy typu 12.

Czynniki predysponujące

Zanim poszerzymy diagnostykę o wyżej wymienione elementy, należy przyjrzeć się czynnikom predysponującym do wystąpienia określonego typu DM u naszego pacjenta.

Elementem każdego badania lekarskiego powinno być zebranie wywiadu rodzinnego. Ryzyko zachorowania na DMT 1 w rodzinach obciążonych ocenia się na 15-krotnie wyższe niż w rodzinach nieobciążonych cukrzycą. Ryzyko to kształtuje się na poziomie:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Grupy cukrzyc – podział i rozpoznanie

Cukrzycę definiuje się jako stan przewlekłej hiperglikemii. W istocie nie jest to jedna choroba, ale sytuacja, do której prowadzi wiele zróżnicowanych [...]

Choroby towarzyszące

W przypadku DMT2 częste jest współwystępowanie zaburzeń charakterystycznych dla insulinooporności. U 15% chorych w chwili rozpoznania cukrzycy stwierdza się nadciśnienie tętnicze, [...]

Ocena wydzielania insuliny

Komórki β trzustki wydzielają insulinę i peptyd C w równomolowych ilościach, jednak ze względu na 5-krotnie krótszy okres półtrwania insuliny od [...]

Obecność autoprzeciwciał

Podstawowe znaczenie w rozpoznaniu autoimmunologicznej DMT1 ma stwierdzenie obecności przeciwciał przeciw elementom wysp trzustkowych, które świadczą o procesie destrukcji komórek β. [...]

Cukrzyca typu 1 wolno postępująca

Wątpliwości diagnostyczne dotyczące typu cukrzycy pojawiają się w przypadku osób młodych i dzieci z łagodną manifestacją hiperglikemii, a także ludzi dorosłych, [...]

A jeśli nie typ 1 i nie typ 2?

Kolejną grupą pacjentów nastręczającą kłopotów przy postawieniu diagnozy są chorzy z cukrzycą typu MODY (maturity onset diabetes of the young), którzy [...]

Do góry