Charakterystyczne objawy

Manifestacje cukrzycy w jamie ustnej

lek. dent. Monika Walis

dr hab. n. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek

Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. dent. Monika Walis

Zakład Patologii Jamy Ustnej

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

e-mail: walis.monika@wp.pl

• Przebieg leczenia cukrzycy – ściśle zależny od stanu zdrowia jamy ustnej

• Związek zapalenia przyzębia ze słabą kontrolą glikemii u osób chorych na cukrzycę

• Zwiększona częstość występowania potencjalnie złośliwych zaburzeń takich jak leukoplakia wśród pacjentów z cukrzycą typu 2

• Dysfunkcja czuciowa jako ryzyko hamowania zdolności do utrzymania właściwej diety i słabej kontroli glikemii

Wedle Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba chorych na cukrzycę (DM – diabetes mellitus) na świecie wzrosła ze 108 mln w 1980 r. do 422 mln w 2014 r. Przewiduje się, że do 2030 r. osób z cukrzycą będzie ok. 552 mln. Globalna częstość jej występowania wśród dorosłych w wieku powyżej 18 r.ż. wzrosła z 4,7% w 1980 r. do 8,5% w 2014 r.

Powszechnie wiadomo, że dorośli z cukrzycą są od 2 do 3 razy bardziej narażeni na zawał mięśnia sercowego i udar mózgu oraz że neuropatia, w połączeniu ze zmniejszonym przepływem krwi w stopach, zwiększa ryzyko owrzodzeń stóp, infekcji i ewentualnej konieczności amputacji kończyn. Retinopatia cukrzycowa jest ważną przyczyną utraty wzroku, a dodatkowo cukrzyca stanowi jedną z głównych przyczyn niewydolności nerek1.

Warto jednak przypomnieć o tym, że DM nie jest obojętna dla kondycji jamy ustnej, a co najważniejsze – przebieg leczenia cukrzycy jest ściśle zależny od stanu zdrowia jamy ustnej.

Zapalenie przyzębia

Zapalenie przyzębia (periodontitis) to przewlekłe zapalenie tkanek otaczających zęby, które prowadzi do powstawania kieszeni przyzębnych, utraty przyczepu łącznotkankowego, a także nieodwracalnego zaniku kości wyrostka zębodołowego, czego konsekwencją jest wzrost ruchomości zębów. Jest ono również postrzegane jako jedno z możliwych powikłań u pacjentów z cukrzycą. Do pierwszych objawów należą ból i krwawienie dziąseł przy szczotkowaniu oraz recesja dziąseł, czyli odsłanianie się coraz większej powierzchni korzeni zębów. Za główną przyczynę periodontitis uważa się bakterie, które kolonizują przyzębie i ząb poprzez utrzymujący się na jego powierzchni biofilm. Dlatego podczas badania jamy ustnej pacjenta z cukrzycą na szczególną uwagę zasługuje ocena obecności złogów kamienia nazębnego i biofilmu2.

Badania wykazują dwukierunkową zależność między cukrzycą a chorobą przyzębia. Cukrzyca jest czynnikiem ryzyka wystąpienia lub nasilenia się choroby przyzębia, natomiast nieleczona choroba przyzębia przyczynia się do pogorszenia się objawów związan...

Suchość w jamie ustnej

Ślina odgrywa istotną rolę w utrzymaniu homeostazy w obrębie jamy ustnej. Pełni funkcję ochronną, zapoczątkowuje trawienie, ułatwia połykanie i mowę. Ponadto buforuje kwasy wytwarzane przez bakterie w jamie ustnej. Zawiera substancje przeciwbakter...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Suchość w jamie ustnej

Ślina odgrywa istotną rolę w utrzymaniu homeostazy w obrębie jamy ustnej. Pełni funkcję ochronną, zapoczątkowuje trawienie, ułatwia połykanie i mowę. Ponadto [...]

Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej

U pacjentów z DM często obserwuje się zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej. Metaanaliza badań prowadzonych na przestrzeni 43 lat [...]

Odczuwanie smaku i higiena jamy ustnej

Poza opisanym wcześniej zespołem pieczenia jamy ustnej, także neuropatia cukrzycowa ma wpływ na odczuwanie smaku. Ta dysfunkcja czuciowa może hamować zdolność [...]

Podsumowanie

Chociaż istnieje wiele dowodów potwierdzających związek między zdrowiem jamy ustnej a cukrzycą, wśród osób dotkniętych DM oraz pracowników ochrony zdrowia brakuje [...]

Do góry