Obowiązkowe i zalecane są również szczepienia przed podróżą w rejony endemiczne zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi państwa będącego celem podróży.

Przed każdym szczepieniem obowiązuje dokładny wywiad i badanie lekarskie, aby wykluczyć przeciwwskazania do szczepień14,15. Przeciwwskazania bezwzględne do szczepienia to stany, w których ze względu na duże ryzyko wystąpienia ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych należy całkowicie zrezygnować ze szczepienia ochronnego lub je odroczyć (np. po reakcji anafilaktycznej na poprzednią dawkę szczepionki rezygnujemy z dalszych dawek), z kolei szczepionki żywe są bezwzględnie przeciwwskazane u kobiet w ciąży44.

Niepożądane odczyny poszczepienne występują u chorych z cukrzycą z taką samą częstością jak w populacji ogólnej. Nie powinno się podawać szczepionki podczas ostrych powikłań cukrzycy (np. kwasica ketonowa, stan hiperglikemiczno-hipermolalny, kwasica mleczanowa), natomiast przewlekle podwyższona glikemia (HbA1c przekraczająca wartości zalecane) nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia45.

Podsumowanie

W obliczu zbliżającego się sezonu grypowego i obecnej pandemii COVID-19 oraz braku dostępnej szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 warto zalecać pacjentom z cukrzycą, zgodnie z rekomendacjami PTD, już istniejące, dobrze przebadane szczepionki, przede wszystkim przeciw grypie, ale także przeciw pneumokokom i WZW B. Dzięki ich podaniu można istotnie ograniczyć ryzyko infekcji dróg oddechowych, grypy, zapalenia płuc, hospitalizacji, zapalenia wątroby i, co najważniejsze, śmiertelności ogólnej i z przyczyn sercowo-naczyniowych.

MAT-PL-2001754-1.0-10/2020

Do góry