Refundacje

Pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów refundacyjnych dla GLP-1RA

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych

Śląskie Centrum Chorób Serca

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze

  • Kryteria preskrypcji GLP-1RA
  • Zapisy kryteriów refundacji dla GLP-1RA w praktyce – omówienie konkretnych sytuacji klinicznych

W ostatnim czasie znacząco wzrosła dostępność dla chorych nowych leków hipoglikemizujących, w tym agonistów receptora dla glukagonopodobnego peptydu typu 1 (GLP-1RA – glucagon-like peptide 1 receptor agonists). Dzięki częściowej refundacji są one osiągalne dla coraz większej liczby chorych na cukrzycę typu 2. Jednak zapisy ograniczają refundację do tych chorych, którzy z zastosowania GLP-1RA osiągnęli największe korzyści.

Według rozporządzenia w sprawie refundacji preskrypcja GLP-1RA obejmuje następujące grupy chorych: z cukrzycą typu 2 leczonych co najmniej 2 lekami hipoglikemizującymi i ze stężeniem hemoglobiny glikowanej (HbA1c) ≥7,5%, z otyłością zdefiniowaną jako wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) ≥30 kg/m2 oraz obciążonych bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, rozumianym jako:

  • potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa
  • uszkodzenie innych narządów objawiające się jako białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatia
  • obecność ≥2 głównych czynników ryzyka spośród wymienionych: wiek ≥55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu.

Zapisy refundacyjne dla GLP-1RA w pytaniach i odpowiedziach

Zapisy kryteriów refundacji dla GLP-1RA, mimo że precyzyjne, rodzą jednak wątpliwości w konkretnych sytuacjach klinicznych. Poniżej omówiono najczęstsze pytania pojawiające się podczas spotkań z lekarzami.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zapisy refundacyjne dla GLP-1RA w pytaniach i odpowiedziach

Zapisy kryteriów refundacji dla GLP-1RA, mimo że precyzyjne, rodzą jednak wątpliwości w konkretnych sytuacjach klinicznych. Poniżej omówiono najczęstsze pytania pojawiające się [...]

Do góry