Blizna umiejscowiona poza dolnym odcinkiem macicy – kiedy zaplanować cięcie cesarskie

Society for Maternal-Fetal Medicine z udziałem Cynthii Gyamfi-Bannerman, MD

Dr Gyamfi-Bannerman, associate clinical professor, Division of Maternal-Fetal Medicine, Columbia University Medical Center, New York, NY.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(1):39-42

Pani Smith zgłasza się na rutynową wizytę w 32 tygodniu ciąży. Przebieg ciąży był do tej pory niepowikłany. W poprzedniej ciąży konieczne było wykonanie klasycznego cięcia cesarskiego w 28 tygodniu ciąży z powodu porodu przedwczesnego i nieprawidłowego położenia płodu.

Pytanie

Kiedy u pacjentki, która przeszła w przeszłości klasyczne cięcie cesarskie, należy zaplanować kolejne cięcie cesarskie?

Odpowiedź

Klasyczne cięcie polega na wykonaniu podłużnego nacięcia macicy w połowie długości jej trzonu. Historycznie za klasyczne uważano cięcie biegnące od miejsca powyżej więzadła obłego do dna macicy. Zdobycie wiarygodnej informacji na temat nacięcia macicy stanowi wyzwanie, nawet w przypadku, gdy dostępny jest opis operacji.

Często również trudno ocenić rozległość nacięcia górnego odcinka w przypadku, gdy w połączeniu z cięciem w dolnym odcinku wykonano cięcie w kształcie odwróconej litery „T” lub litery „J”.

Na potrzeby tego artykułu zalecenia postępowania u pacjentki z nacięciem macicy w kształcie odwróconej litery „T” lub litery „J” będą takie same jak zalecenia postępowania z pacjentkami, które mają klasyczne cięcie cesarskie w wywiadzie.

Klasyczne cięcie cesarskie wiąże się z dłuższym czasem trwania operacji, większą utratą krwi i większym odsetkiem pęknięć macicy w przyszłości w porównaniu z cięciem poprzecznym w dolnym odcinku.1 Wykonuje się je tylko w przypadkach, gdy wykonanie cięcia poprzecznego w dolnym odcinku nie jest możliwe lub bezpieczne. Na podstawie przeglądu prawie 38 000 porodów w jednym ośrodku stwierdzono, że tylko u 157 pacjentek (0,4%) wykonano klasyczne cięcie cesarskie. Najczęstszym wskazaniem był poród przedwczesny i nieprawidłowe położenie płodu.2

Obawy związane z pęknięciem macicy w kolejnej ciąży spowodowały stworzenie zaleceń związanych z momentem wykonywania cięcia cesarskiego w kolejnej ciąży. W zaleceniach American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Practice Bulletin nr 115 „Poród drogami natury po cięciu cesarskim” stwierdzono, że ryzyko pęknięcia macicy po klasycznym cięciu cesarskim w trakcie porodu wynosi 4-9%, a zakres ryzyka wymieniany w piśmiennictwie 0,9-12%.3-6

Podczas interpretacji danych dotyczących wyników należy pamiętać, że badana próba jest stosunkowo mała oraz istnieje ryzyko błędów związanych z selekcją w tych seriach przypadków.

Kolejnym problemem w przypadku pacjentek po klasycznym cięciu cesarskim jest ryzyko pęknięcia macicy już przed 37 tygodniem ciąży lub przed rozpoczęciem czynności skurczowej.

Do góry