Za i przeciw

Czy transfer pojedynczego zarodka powinien obowiązywać u wszystkich pacjentek poddawanych IVF?

Laurie J. McKenzie, redaktor działu

Dr Van Voorhis, Vice Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Division Director, Reproductive Endocrinology and Infertility, University of Iowa Carver College of Medicine, Iowa City.

Dr McKenzie, Director of Oncofertility, Houston IVF, Director, Houston Oncofertility Preservation and Education (H.O.P.E.), Teksas.

Dr Levens, Director of Research, Shady Grove Fertility Reproductive Science Center, Rockville, Maryland.

Dr Hill, Assistant Professor, Program in Reproductive and Adult Endocrinology, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland.

Żaden z autorów nie zgłasza konfliktu interesów w związku z treścią artykułu.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(1):58-60

Trzech ekspertów dyskutuje o bezpieczeństwie, własnych regulacjach i autonomii pacjentek.

ZA
Zastosowanie SET w grupie pacjentek o dobrym rokowaniu jest bezpiecznym i wysoce skutecznym postępowaniem w niepłodności.

Brad Van Voorhis, MD

Przenoszenie do jamy macicy pojedynczego zarodka w czasie procedury zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro fertilization, IVF) u dobrze rokujących pacjentek jest zawodową odpowiedzialnością lekarza. Stwierdzenie to opieram na licznych obserwacjach.

Po pierwsze, ryzyko związane z ciążą wielopłodową, włączając ciąże bliźniacze, będącą efektem zastosowania IVF jest istotne zarówno dla matki, jak i dla płodów. Po drugie, najnowsze osiągnięcia w dziedzinie IVF sprawiły, że transfer pojedynczego zarodka (single embryo transfer, SET) jest wysoce skuteczną procedurą, zwłaszcza jeśli pod uwagę weźmie się skumulowany wskaźnik ciąż (wyniki uwzględniające zarówno transfer świeżego, jak i mrożonych zarodków) dla danego cyklu IVF. Po trzecie, oczekuje się od nas jako grupy zawodowej nakładania na swoją działalność pewnych regulacji. Jeżeli lekarze nie narzucą sobie praktykowania bezpiecznej i skutecznej medycyny, któż inny to zrobi?

Wreszcie, lekarze powinni przodować w ograniczaniu wydatków na opiekę zdrowotną, takie są wymagania społeczeństwa. Nie ma wątpliwości co do tego, że SET prowadzi do zmniejszenia odsetka ciąż wielopłodowych i porodów przedwczesnych, a co za tym idzie – do znaczącego obniżenia kosztów opieki zdrowotnej.

Pary zgłaszające się do programu IVF często chciałyby zakończyć leczenie narodzinami bliźniąt, co w ich opinii skróciłoby czas do uzyskania kompletnej rodziny. Jednak wiele par nie zdaje sobie sprawy z ryzyka zdrowotnego, jakie niesie ze sobą ciąża bliźniacza. Odpowiedzialność za uświadomienie im tego leży po stronie personelu medycznego. Ciąże bliźniacze po IVF są ciążami większego ryzyka niż ciąże pojedyncze zarówno w aspekcie powikłań matczynych, jak i noworodkowych. Najbardziej oczywista różnica to różny odsetek porodów przedwczesnych, które w ciążach bliźniaczych występują od 6 do 7 razy częściej niż w ciążach pojedynczych i są przyczyną znacznie liczniejszych hospitalizacji na oddziałach intensywnej opieki noworodkowej.1

Niektórzy argumentują, że jeżeli dana para planuje dwoje dzieci, to ryzyko powikłań ciąży bliźniaczej należy porównywać z dwiema kolejnymi ciążami pojedynczymi po IVF. Taka analiza została ostatnio przeprowadzona w Szwecji, na jej podstawie stwier...

Pary podchodzące do IVF przede wszystkim pragną zajścia w ciążę. Na szczęście w ciągu względnie krótkiej historii leczenie metodą IVF przeszło znaczące zmiany, co zaowocowało istotnym zwiększeniem wskaźników ciąż. W początkowych latach stosowania ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

ZAZastosowanie SET w grupie pacjentek o dobrym rokowaniu jest bezpiecznym i wysoce skutecznym postępowaniem w niepłodności.

Brad Van Voorhis, MD

PRZECIWRegulacje nie są najlepszym sposobem ograniczania ciąż wielopłodowych

Eric D. Levens, MD, Micah J. Hill, DO
Do góry