Wypadanie narządów płciowych miednicy – wybrane materiały i techniki obecnie stosowane

Monika Maciejczyk-Pencuła, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski

I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii

Adres do korespondencji: Dr n. med. Monika Maciejczyk-Pencuła, I Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, SPSK 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin e-mail: monikapencula@gmail.com

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(3):30-36

Wprowadzenie

Zaburzeniami statyki narządu płciowego kobiet (pelvic organ prolapse, POP) określa się obniżenie narządów miednicy prowadzące do wysuwania się pochwy, szyjki macicy, a w końcowym etapie do całkowitego wypadania macicy. Defekt może być widoczny w spoczynku, ale częściej można go zobaczyć pod wpływem zwiększenia ciśnienia w jamie brzusznej, na przykład podczas parcia (jak podczas porodu). Obniżenie zwykle nasila się podczas codziennej aktywności, czyli przy wzroście ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Zaburzenia statyki narządu płciowego mogą dotyczyć różnych elementów anatomicznych: obniżeń przedniej lub tylnej ściany pochwy oraz wypadania szyjki macicy, macicy lub szczytu pochwy u kobiet po przebytej histerektomii. Mogą też maskować objawy wysiłkowego nietrzymania moczu, które ujawniają się po korekcie anatomicznej. Występują w różnych stopniach zaawansowania – od niewielkich obniżeń do całkowitego wypadania narządu płciowego. Nie wiadomo, po jakim czasie od pojawienia się pierwszych objawów dojdzie do istotnego zaawansowania choroby.1

Rozpoznanie

Właściwie przeprowadzoną ocenę zaawansowania wypadania umożliwia wykorzystanie skali POP-Q (pelvic organ prolapse quantification) oceniającej obiektywnie stopień wypadania.

Wynik badania obniżenia lub wypadania narządów miednicy mniejszej u kobiet powinien zawierać opis ich największego wysunięcia stwierdzanego przez pacjentkę podczas jej codziennej aktywności. Wypadanie można uznać za największe, gdy podczas parcia przez badaną nie obserwuje się wzrostu napięcia uwypuklonej pochwy (I); pociąganie za wypadający narząd nie powoduje dalszego obniżania (II); w opinii pacjentki wysunięcie narządu jest maksymalne (III); stopień wypadania został potwierdzony w czasie parcia w pozycji stojącej (IV) (tab. 1). Wypadanie narządu płciowego oceniane jest w relacji do płaszczyzny błony dziewiczej, która w klasyfikacji POP-Q pełni funkcję tzw. stałego anatomicznego punktu odniesienia (ryc. 1). W stosunku do bez trudu identyfikowanej wzrokowo błony dziewiczej wyznaczana jest pozycja sześciu anatomicznych punktów dodatkowych (tzw. punkty zdefiniowane), niezbędnych dla obiektywnej i precyzyjnej oceny zaburzeń statyki pochwy i macicy.2

Stopień zaburzeń statyki narządów dna miednicy uzależniony jest od właściwości biochemicznych więzadeł, powięzi oraz mięśni zamykających dno miednicy. Według koncepcji DeLanceya wyróżnia się trzy poziomy zabezpieczające właściwą statykę dna miednicy (tab. 2).4

Leczenie

Leczenie w zależności od nasilenia objawów i stopnia zaawansowania schorzenia może być zachowawcze (ćwiczenia mięśni dna miednicy, elektrostymulacja, pessary pochwowe) lub operacyjne. Współczesne leczenie operacyjne zaburzeń statyki dna miednicy i...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

<<>> <<>> <<>>

Właściwie przeprowadzoną ocenę zaawansowania wypadania umożliwia wykorzystanie skali POP-Q (pelvic organ prolapse quantification) oceniającej obiektywnie stopień wypadania.

<<>>

Leczenie w zależności od nasilenia objawów i stopnia zaawansowania schorzenia może być zachowawcze (ćwiczenia mięśni dna miednicy, elektrostymulacja, pessary pochwowe) lub operacyjne. Współczesne [...]

Leczenie operacyjne nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu w ciągu całego życia występuje u 5-69% kobiet.7

Leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządów płciowych z dostępu przezpochwowego

<<>>Zaburzenia statyki stanowią częsty problem w praktyce ginekologicznej. Częstość występowania tych zaburzeń rośnie wraz z wiekiem pacjentki i wynosi około 30% u kobiet po [...]

Podsumowanie

Obecnie większość specjalistów na świecie uważa, że podstawowym wskazaniem do leczenia operacyjnego POP jest występowanie objawów. Wśród nich najczęściej wymienia się: [...]
Do góry