Badanie histopatologiczne łożyska: czy czas się nim poważnie zająć?

Raymond W. Redline, MD

Dr Redline, Professor of Pathology and Reproductive Biology, Case Western Reserve University School of Medicine, Section Leader: Gynecologic and Pediatric Pathology, University Hospitals Case Medical Center, Cleveland, Ohio. Autor nie zgłasza żadnego konfliktu interesów w związku z treścią artykułu.

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(2):37-42

Opinie na temat poddawania łożyska badaniu histopatologicznemu są rozbieżne. Autor przedstawia argumenty za ujednoliceniem stanowiska w kwestiach kiedy, dlaczego i w jaki sposób postępować.

Tysiące łożysk trafiają co roku do zakładów patomorfologii w całych Stanach Zjednoczonych, co wiąże się ze znacznymi kosztami po stronie pacjentów i systemu ochrony zdrowia. Korzyści zależą w dużym stopniu od zainteresowania, wiedzy i doświadczenia klinicystów i patologów. Lekarze mają różne nastawienie do badań patologicznych łożysk. Według niektórych z nich nie przynoszą one żadnych korzyści. Na drugim biegunie znajdują się ci, którzy sądzą, że kluczem do wszystkiego jest zrozumienie patologii łożyska. Rozpiętość opinii patologów jest także szeroka, od opinii sprowadzających się do „braku zainteresowania i wyłącznej weryfikacji tkanek” aż po przekonanie, że należy poddawać badaniom wszystkie łożyska, ponieważ ich patologia stanowi odpowiedź na wszelkie pytania kliniczne. Prawda leży pośrodku.. Wiemy już dużo o tym, które przypadki uszkodzenia łożyska są istotne klinicznie. W konkretnych sytuacjach dane te mogą poprawić opiekę nad pacjentkami. Istnieje jednak niestety niedostateczna świadomość potencjalnej użyteczności badania histopatologicznego łożyska. Pod względem klinicznym nie ma pewności, które łożyska powinny być kierowane do badania i co oznaczają dotyczące ich rozpoznania. W niektórych zakładach patologii bulwersuje spotykany brak precyzji diagnostycznej i reakcji klinicznej, który nie byłby tolerowany w żadnej innej podspecjalności.1

Niniejszy artykuł omawia kwestie związane z przekazywaniem właściwie dobranych łożysk doświadczonym w ich ocenie patologom oraz zawiera krótki przegląd najważniejszych patologii łożyska. Praca koncentruje się na sześciu powszechnie występujących kategoriach uszkodzeń łożyska, dwóch rzadkich, szczególnie poważnych zmianach obarczonych dużym ryzykiem nawrotów oraz dwóch wynikach badań łożyska świadczących o leżących u ich podstaw procesach zachodzących u płodu oraz związku każdego z tych wyników z różnymi powikłaniami położniczymi.

Kwestie, takie jak ciąża wielopłodowa, zakażenia wrodzone, obrzęk płodu, nie zostały ujęte w niniejszej publikacji. Szczegółowe ich omówienie można znaleźć w podręcznikach.2,3 Artykuł kończą przemyślenia i sugestie, jak poprawić diagnostykę łożyska w obecnej praktyce klinicznej.

Dlaczego łożyska należy poddawać badaniom histopatologicznym?

Cztery kategorie patologii łożyska są użyteczne klinicznie: 1) wyniki wymagające natychmiastowej opieki nad matką lub dzieckiem; 2) wyniki przepowiadające możliwość powtórnego wystąpienia patologii i wskazujące sposób sprawowania opieki w trakcie ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie łożyska należy kierować do badania i czego oczekiwać od patologa?

<<>>

Częste przypadki patologii łożyska, ich przyczyny i wpływ na praktykę kliniczną

Jak możemy poprawić system?

Ideałem byłoby przekazywanie wszystkich łożysk patologom specjalizującym się w ich ocenie. W czasach większego liczenia się z kosztami przesyłanie łożysk do badania histopatologicznego może [...]
Do góry