Nowości

Ginekologia po Dyplomie 2014;16 (3):82-85

Według ACOG akcja porodowa w wodzie może być bezpieczna, ale sam poród w wodzie już nie

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) i American Academy of Pediatrics (AAP) wydały pierwsze wspólne stanowisko w sprawie coraz bardziej popularnych porodów w wodzie. Do omawianych korzyści wynikających z  akcji porodowej i samego porodu w wodzie zalicza się mniej intensywne odczuwanie bólu okołoporodowego w wyniku zwiększonego powrotu żylnego, lepsze samopoczucie i poczucie kontroli, a także mniejszy ból w okolicy krocza. Przeprowadzony w 2009 roku przegląd bazy danych Cochrane obejmujący 12 różnych badań wykazał znacznie mniejszy odsetek przypadków zastosowania analgezji i znieczulenia zewnątrzoponowego, podpajęczynówkowego i okołoszyjkowego u kobiet odbywających poród w wodzie w porównaniu do pacjentek z grupy kontrolnej (478/1254 vs 529/1245; ryzyko względne [RR] 0,90; 95% przedział ufności [PU] 0,82-0,99, 6 badań).

U kobiet rodzących w wodzie pierwszy okres porodu trwał też krócej (średnia różnica -32,4 minuty; 95% PU -58,7 do -6,13). Nie odnotowano jednak różnic w częstości porodów zabiegowych (RR 0,86; 95% PU 0,71-1,05, 7 badań), porodów przez cięcie cesarskie (RR 1,21; 95% PU 0,87-1,68, 8 badań), zastosowania oksytocyny (RR 0,64; 95% PU 0,32-1,28, 5 badań), urazów w okolicy krocza czy zakażeń u matki. W żadnym z badań objętych przeglądem nie zaobserwowano korzyści dla noworodków.

Potencjalne powikłania obejmowały większe ryzyko zakażeń zarówno po stronie matki, jak i noworodka z powodu pęknięcia błon płodowych, trudności z termoregulacją noworodków, oderwania pępowiny, pęknięcia pępowiny oraz aspiracji wody w trakcie porodu. Chociaż powikłania związane z przebiegiem akcji porodowej i porodem w wodzie są trudne do oceny z powodu niejednorodności zgłoszeń, w badaniu uwzględnionym w stanowisku miały miejsce 4 przypadki ostrej niewydolności oddechowej u noworodków po porodzie w wodzie, a jeden z noworodków zmarł na skutek ostrej posocznicy wywołanej pałeczką ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa).

Badania wykazały także, że u osłabionych noworodków nie pojawia się odruch nurkowania, który ochroniłby je przed aspiracją wody w trakcie porodu w wodzie. W opisanym w British Medical Journal badaniu randomizowanym z grupą kontrolną wykazano, że 12% noworodków urodzonych w wodzie wymagało przyjęcia na oddział intensywnej opieki neonatologicznej. W grupie noworodków urodzonych bez wody żaden noworodek nie wymagał zastosowania takiej opieki.

Zgodnie z wnioskiem płynącym z raportu przebieg pierwszego okresu porodu w wodzie może przynosić pewną ulgę w bólu i prowadzić do skrócenia czasu akcji porodowej. Jednak w czasie drugiego okresu porodu nie wykazano żadnych korzyści ani po stronie ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Według ACOG akcja porodowa w wodzie może być bezpieczna, ale sam poród w wodzie już nie

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) i American Academy of Pediatrics (AAP) wydały pierwsze wspólne stanowisko w sprawie coraz bardziej popularnych porodów [...]

Większość kobiet nie zna objawów zwiastujących udar

Mimo że udar jest trzecią pod względem częstotości przyczyną zgonów kobiet, wyniki przeprowadzonego ostatnio badania prezentowane podczas American Heart Association’s (AHA) [...]

Jaki jest związek między płcią żeńską, cukrzycą typu 2 i udarem mózgu?

Badacze z Pennington Biomedical Research Center w Baton Rouge (Luizjana) ocenili prospektywnie ryzyko udaru w populacji 10 876 mężczyzn i 19 278 kobiet chorych na cukrzycę typu [...]

Ciąża u młodych dziewcząt stwarza szczególne zagrożenia

W Stanach Zjednoczonych dziewczęta, które zachodzą w ciążę przed ukończeniem 15 lat, w porównaniu z nieco starszymi kobietami, częściej mają znacznie starszych partnerów seksualnych, częściej [...]

Czy istnieje związek między antykoncepcją hormonalną a stwardnieniem rozsianym?

Badanie, które zostało przedstawione w kwietniu br. podczas 66. dorocznej konferencji American Academy of Neurology, wskazuje na możliwy związek między stosowaniem antykoncepcji [...]

Ocena pozakomórkowego DNA płodu pozwala przewidywać aneuploidię w przypadku ciąż małego ryzyka

W nowym badaniu przeprowadzonym w ogólnej populacji pacjentek położniczych wykazano, że masywne równoległe sekwencjonowanie pozakomórkowego DNA (cell-free DNA, cfDNA) płodu krążącego we krwi [...]
Do góry