Listy do redakcji

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(3):81

Dotyczy artykułu „Kiedy nadużywanie opioidów wikła ciążę”

Chciałbym pogratulować dr Prasad i pismu Contemporary OB/GYN wydrukowania aktualnego, wyczerpującego artykułu dotyczącego nadużywania substancji psychoaktywnych podczas ciąży („Kiedy nadużywanie opioidów wikła ciążę”, Ginekologia po Dyplomie, marzec 2014). Pragnę podkreślić, że pracę ginekologów położników sprawujących opiekę nad ciężarnymi obarczonymi tym problemem utrudniają do pewnego stopnia dwie kwestie.

Po pierwsze, nie przestajemy walczyć z niedoinformowanymi organizacjami lokalnymi i stanowymi, które – przez uznanie stosowania opioidów i innych narkotyków w ciąży za nielegalne – zniechęcają pacjentki do leczenia i utrudniają stosowanie dobrze opracowanych, skutecznych programów rehabilitacyjnych podczas ciąży oraz ograniczają finansowanie tych programów i profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, a tym samym zwiększają ryzyko nieleczenia i powtarzania się problemu w następnych pokoleniach. Należy dążyć do kształtowania sensownych stosunków partnerskich w ochronie zdrowia publicznego w celu przełamywania tych blokad, na które napotykamy, wykonując obecnie nasz zawód.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Odpowiedź

Dziękuję Panu za list i zwrócenie uwagi na praktyczne problemy zagrażające opiece nad kobietami uzależnionymi od opioidów. Zajęcie się tym obszarem pojawiło [...]
Do góry