Nowości

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(4):80-84

Nowe wytyczne opieki nad płodami z chorobami serca

American Heart Association oraz eksperci kardiologii płodowej opracowali wytyczne opieki nad płodami z chorobami serca. Autorzy dokonali przeglądu aktualnego piśmiennictwa na temat diagnostyki i obecnie dostępnych możliwości leczenia chorób serca u płodów. Zalecenia zostały stworzone, aby przekazać świadczeniodawcom najbardziej aktualne informacje na temat kardiologii płodowej.

Poniżej przedstawiamy niektóre z zaleceń:

  • kierowanie ciężarnych na badanie echokardiograficzne płodu w przypadku istnienia czynników ryzyka, takich jak cukrzyca przed ciążą lub rozpoznana w pierwszym trymestrze ciąży, stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w trzecim trymestrze lub wrodzone wady serca, lub wywiad rodzinny w kierunku wrodzonych wad serca
  • obserwacja płodów, u których stwierdzono aberracje chromosomowe lub inne nieprawidłowości
  • ścisła obserwacja płodów z rozpoznanymi chorobami serca i planowanie porodu oraz opieki poporodowej
  • zastosowanie leków w leczeniu niektórych zaburzeń rytmu i chorób serca. Zastosowanie wewnątrzmacicznego cewnikowania serca powinno być traktowane jako metoda eksperymentalna
  • zapewnienie poradnictwa i wsparcia dla przyszłych rodziców; lekarze powinni przedstawić informacje o chorobie, leczeniu i o tym, czego będzie wymagać dalsza opieka nad dzieckiem.

Dr Joshua Copel, członek zespołu redakcyjnego Contemporary OB/GYN i jeden ze współautorów zaleceń powiedział: „Opracowanie, będące bardziej monografią niż tradycyjnymi wytycznymi, jest obszerne i wyczerpujące, stanowi wynik ponad 3 lat pracy z wieloma kardiologami dziecięcymi i położnikami. Mimo że zamieściliśmy wiele informacji wykraczających poza te, które są przydatne w codziennej praktyce położniczej, opracowanie zawiera kilka użytecznych elementów, zwłaszcza tabele 2 i 3 zbierające wskazania do badania echokardiograficznego płodu, które powinny być znane wszystkim specjalistom medycyny matczyno-płodowej w celu właściwego kierowania pacjentek”.

Donofrio M, Moon-Grady A, Hornberger L, et al. Diagnosis and treatment of fetal cardiac disease: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2014. Wydanie online przed drukiem.

Zwiększone ryzyko powikłań ciąży w pewnych grupach imigrantek

W ogólnokrajowym badaniu, które objęło ponad 9 milionów porodów, wykazano, że imigrantki z Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów mogą być narażone na zwiększone ryzyko stanu przedrzucawkowego i rzucawki. Opublikowane w British Journal of Obstetrics and Gynaecology wyniki wskazują na potrzebę zwiększonego nadzoru prenatalnego wśród tych kobiet.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Związek wyższego BMI matki z obumarciem płodu, martwym urodzeniem

Zgodnie z niedawno opublikowanym w Journal of the American Medical Association badaniem nawet niewielki wzrost wskaźnika masy ciała (body mass index, BMI) jest [...]

American College of Obstetricians and Gynecologists i American Academy of Pediatrics wydały raport dotyczący uszkodzenia mózgu u noworodków

Jak wynika z najnowszego raportu wydanego przez American College of Obstetricians and Gynecologists Task Force on Neonatal Encephalopathy, potrzeba „szerszej perspektywy” i „wszechstronnej, [...]

Chore na cukrzycę rzadziej wykonują mammografię

Badacze z Women’s College Hospital w Toronto postanowili zbadać, w jakim stopniu różnice w statusie społeczno-ekonomicznym wyjaśniają niższe wskaźniki wykonywania mammografii u kobiet chorych na cukrzycę, [...]

Czy dabigatran może być stosowany u kobiet w ciąży?

Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Obstetrics & Gynecology, leczenie przeciwkrzepliwe dabigatranem ciężarnych może wpływać na krzepnięcie krwi u płodu. Stwierdzono bowiem, że [...]

Zbadano zależność między dużym stężeniem cholesterolu a niepłodnością

Jak wynika z badania ogłoszonego w maju w czasopiśmie The Journal of Endocrinology and Metabolism, pary z dużym stężeniem cholesterolu mogą mieć problemy z poczęciem.
Do góry