Rzut oka na wytyczne acog

Cukrzyca ciążowa

Committee on Practice Bulletins – Obstetrics, ACOG Practice Bulletin No 137: Cukrzyca ciążowa, sierpień 2013 (zastępuje Practice Bulletin No. 30, wrzesień 2001, Committee Opinion No. 435, czerwiec 2009 i Commmittee Opinion No. 504, wrzesień 2011)

Ginekologia po Dyplomie 2014;16(5):78-84

Cukrzyca ciążowa jest jednym z najczęstszych medycznych powikłań ciąży. Wciąż trwają dyskusje dotyczące zarówno rozpoznania, jak i leczenia cukrzycy ciążowej, chociaż niedawno przeprowadzono kilka dużych badań dotyczących tych kwestii. Celem niniejszego opracowania jest: 1) krótkie omówienie poglądów na temat cukrzycy ciążowej; 2) przedstawienie wytycznych terapeutycznych, które zostały zweryfikowane we właściwie przeprowadzonych badaniach klinicznych; 3) określenie luk w obecnej wiedzy, których mogą dotyczyć przyszłe badania.

Wykorzystano za zgodą. Prawo autorskie posiada American College of Obstetricians and Gynecologists.

Komentarz

Cukrzyca ciążowa: skupienie na zmniejszeniu chorobowości

Haywood L. Brown, MD

Dr Brown, Roy T. Parker Professor and Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Maternal Fetal Medicine, Duke Medicine, Durham, North Carolina. Jest również członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Contemporary OB/GYN.

W biuletynie nr 137 dotyczącym cukrzycy ciążowej przedstawiono uzasadnienie obecnych wytycznych dotyczących badań przesiewowych w populacji kobiet w ciąży, w której częstość występowania otyłości i cukrzycy typu 2 zwiększała się w ciągu kilku ostatnich dekad.

Analiza tego biuletynu ukazuje znaczenie kilku pytań odnoszących się do rozpoznania i leczenia cukrzycy ciążowej, które znalazły odzwierciedlenie w zawartych w tym dokumencie zaleceniach opartych na dowodach z badań naukowych.1

Czy cukrzyca ciążowa jest rozpoznawana zbyt często, czy zbyt rzadko?

Rzecz jasna, częstość występowania cukrzycy ciążowej w populacji zmienia się proporcjonalnie do częstości występowania cukrzycy typu 2.

Określenie częstości występowania cukrzycy ciążowej, a także identyfikację kobiet, u których istnieje większe ryzyko wystąpienia tego częstego medycznego powikłania ciąży, należy jednak zacząć od oceny kosztów badań przesiewowych, wynikających z nich korzyści oraz celów takich badań.

Jaki jest bilans kosztów i korzyści w przypadku powszechnych badań przesiewowych?

Kiedy rozpoznanie cukrzycy ciążowej zostanie potwierdzone, do czynników, które należy uwzględnić, należą późniejsze dodatkowe koszty wynikające z bardziej rygorystycznego nadzoru w okresie prenatalnym, w tym koszty dodatkowych badań oraz monitorowania zarówno matki, jak i płodu, a ostatecznie również podejmowanie decyzji klinicznych dotyczących postępowania w trakcie porodu w celu zapobiegania chorobowości i umieralności okołoporodowej.

Raczej nie ulega wątpliwości, że u chorych na cukrzycę ciążową istnieje większe ryzyko niepomyślnych wyników ciąży, w tym zbyt dużej masy urodzeniowej w stosunku do wieku ciążowego/makrosomii, dystocji barkowej, martwego porodu, a także chorobowoś...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jaki jest bilans kosztów i korzyści w przypadku powszechnych badań przesiewowych?

Kiedy rozpoznanie cukrzycy ciążowej zostanie potwierdzone, do czynników, które należy uwzględnić, należą późniejsze dodatkowe koszty wynikające z bardziej rygorystycznego nadzoru w [...]

Jakie powinny być kryteria diagnostyczne?

Przez dekady położnicy dyskutowali nad kryteriami rozpoznawania cukrzycy ciążowej oraz nad tym, czy stosować wartości progowe, które zaproponowali O’Sullivan i Mahan, [...]

Rozważania dotyczące leczenia

Równie ważne jak dokładne rozpoznanie jest odpowiednie leczenie cukrzycy ciążowej. Preferowane podejście obejmuje poradnictwo dotyczące odpowiedniego przyrostu masy ciała, aktywności fizycznej [...]

Rozwiązanie ciąży w cukrzycy ciążowej

Jak przedstawia się kwestia wyboru sposobu i momentu rozwiązania ciąży, zwłaszcza w przypadku makrosomii lub złej kontroli cukrzycy ciążowej? Szacowanie masy [...]

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy cukrzyca ciążowa jest rozpoznawana zbyt często, czy zbyt rzadko, ostatecznym celem rozpoznania i badań przesiewowych jest zmniejszenie [...]
Do góry