Popularność procedury docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika rośnie, ale czy daje lepsze wyniki?

Brian Levine, MD, MS, Clinical Fellow, Reproductive Endocrinology & Infertility, Roland O. Perelman and Claudia Cohen Center for Reproductive Medicine, Weill Cornell Medical College, Nowy Jork.

Dan Goldschlag, MD, FACOG, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology, Assistant Professor of Clinical Reproductive Medicine, Ronald O. Perelman and Claudia Cohen Center for Reproductive medicine, Weill Cornell Medical College, Nowy Jork.

Contemporay OB/GYN 2015;60(2):8-10

Wyniki retrospektywnego badania kohortowego1 przeprowadzonego przez badaczy z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz z Emory University wykazują, że wzrasta popularność procedury docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika (intracytoplasmic sperm injection, ICSI), ale podają też w wątpliwość, czy technologia ta przyczynia się do poprawy rezultatów w zakresie rozrodu.

Znaleziska, najbardziej sugestywne w przypadkach niepłodności bez czynnika męskiego, znajdują odzwierciedlenie w krajowych trendach w zakresie cykli zapłodnienia in vitro (in vitro fertilization, IVF) bez mrożenia zarodków. Wywołują one ożywioną dyskusję w środowisku ginekologów-położników.

W badaniu uwzględniono blisko 1,4 miliona cykli IVF bez mrożenia zarodków przeprowadzonych w latach 1996-2012, korzystając z danych o cyklach IVF bez mrożenia zarodków i ICSI zgłaszanych w tych latach do US National Assisted Reproductive Technology Surveillance System (NASS). Wykorzystując regresję liniową, autorzy analizowali trendy w stosowaniu w tym czasie procedury ICSI w przypadku ICSI bez mrożenia oraz w przypadku niepłodności męskiej, niepłodności o niewyjaśnionym pochodzeniu, matek w wieku 38 lat lub starszych, zmniejszonej liczby komórek jajowych, a także dwóch lub więcej wcześniejszych cykli z wykorzystaniem technologii wspomaganego rozrodu (assisted reproductive technology, ART).

Przeanalizowano rezultaty tradycyjnego IVF i ICSI z lat 2008-2012 z zastosowaniem stratyfikacji w zależności od obecności męskiego czynnika niepłodności lub jego braku.

Od 1996 do 2012 roku procedura docytoplazmatycznego wstrzyknięcia plemnika została zastosowana w 65,1% z 1 395 634 cykli IVF bez mrożenia, a na męski czynnik niepłodności wskazano w 35,8% przypadków (499 135 cykli). W cyklach, w których występował...

Na tej podstawie autorzy doszli do wniosku, że w porównaniu z tradycyjnym IVF zastosowanie procedury ICSI nie wiązało się z lepszymi rezultatami reprodukcyjnymi po zapłodnieniu, niezależnie od rozpoznania męskiego czynnika niepłodności. Przyznali,...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz redakcji Contemporary OB/GYN

Brian Levine, MD, MS, Dan Goldschlag, MD, FACOG
Do góry