Nieimmunologiczny obrzęk płodu

Society for Maternal-Fetal Medicine z udziałem Mary Norton MD, Suneet P. Chauhan, MD i Jodi Dash, MD

Dr Norton, Professor, Division of Maternal-Fetal Medicine, University of California, San Francisco.

Dr Chauhan, Professor, Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Sciences, University of Texas Health Science Center, Houston.

Dr Dashe, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas.

Contemporary OB/GYN 2015;60(2):24-26

Artykuł jest podsumowaniem opartych na dowodach naukowych wytycznych Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) dotyczących diagnostyki i postępowania w przypadku nieimmunologicznego obrzęku płodu (nonimmune hydrops fetalis, NIHF). Te wytyczne stanowią przegląd danych na temat epidemiologii, czynników ryzyka, postępowania, rokowania i leczenia w ciąży powikłanej NIHF.

Jaka jest definicja i częstość występowania obrzęku płodu?

Obrzęk płodu (hydrops fetalis) to grecki termin określający patologiczne nagromadzenie płynu (‘ὕδωρ’ znaczy woda) w tkankach miękkich i jamach ciała płodu. Rozpoznaje się go w badaniu ultrasonograficznym na postawie obecności co najmniej 2 zbiorników płynu u płodu: wodobrzusza, płynu w opłucnej, płynu w otrzewnej lub uogólnionego obrzęku tkanki podskórnej (określanego jako grubość skóry >5 mm). Inne często stwierdzane objawy w badaniu USG to pogrubienie łożyska (zwykle określane jako grubość łożyska >4 cm w drugim lub >6 cm w trzecim trymestrze) i wielowodzie (ryc. 1). NIHF dotyczy przypadków obrzęku niezwiązanych z alloimmunizacją antygenami krwinek czerwonych.

Wraz z rozpowszechnieniem stosowania immunoglobuliny anty-D częstość występowania alloimmunizacji czynnikiem Rh (D) i związanego z nią obrzęku immunologicznego istotnie się zmniejszyła, co spowodowało, że NIHF stanowi około 90% wszystkich przypadk...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie są czynniki ryzyka i przyczyny NIHF?

NIHF może być spowodowany licznymi chorobami podstawowymi. Diagnostyka różnicowa jest bardzo rozległa, a sukces w identyfikacji przyczyny częściowo zależy od skrupulatności działań podjętych [...]

Jakie postępowanie należy podjąć w przypadku NIHF?

<<>>

Jakie są czynniki ryzyka i częstość występowania powikłań NIHF?

NIHF często prowadzi do wystąpienia wielowodzia i porodu przedwczesnego. Częstość ich występowania wynosi odpowiednio aż 29% i 66%. U kobiet z NIHF może się rozwijać [...]

Jakie jest postępowanie w czasie ciąży i jak prowadzi się poród w przypadku NIHF?

Postępowanie zależy od obecności lub braku dodatkowych wad. Badanie ultrasonograficzne powinno obejmować również szczegółową ocenę anatomii płodu, pępowiny i łożyska oraz ocenę [...]

Jakie jest rokowanie w przypadku NIHF?

Rokowanie zależy od etologii, odpowiedzi na leczenie, jeśli jest ono możliwe, oraz wieku ciążowego w momencie rozpoznania choroby i w momencie porodu. Aneuploidia wiąże [...]
Do góry