Antykoncepcja dla nastolatek: wytyczne American Academy of Pediatrics

Mary Beth Nierengarten, MA

Medical writer, St. Paul, Minnesota

Ginekolodzy-położnicy, którzy w swojej praktyce mają do czynienia z nastolatkami, muszą posiadać odpowiednią wiedzę na temat aktywności seksualnej w tej populacji i znać wytyczne American Academy of Pediatrics (AAP) dotyczące poradnictwa w kwestii stosowania środków antykoncepcyjnych skierowanego do nastoletnich pacjentek.

W Stanach Zjednoczonych wskaźnik ciąż wśród nastolatek jest jednym z najwyższych spośród krajów uprzemysłowionych. Mimo że wskaźnik ten zmniejszył się o 51% w porównaniu ze szczytem odnotowanym w 1990 roku, biorąc pod uwagę najnowsze dostępne dane pochodzące z 2010 roku (spadek częstości występowania ze 116,9 do 57,4 ciąż na 1000 dziewcząt w wieku 15-19 lat), można oszacować, że każdego roku w Stanach Zjednoczonych w ciążę zachodzi wciąż 614 000 kobiet w wieku poniżej 20 lat, co oznacza, że w przybliżeniu co czwarta nastolatka zajdzie w ciążę co najmniej raz przed ukończeniem 20 roku życia.1,2 Te dane podkreślają potrzebę skuteczniejszego wykorzystywania antykoncepcji w tej populacji, zwłaszcza wśród uczennic szkół średnich, z których prawie połowa deklaruje, że odbywała już stosunki płciowe.3

Ginekolodzy-położnicy odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu nastolatek, będąc godnymi zaufania przewodnikami w wielu kwestiach, w tym stosowania antykoncepcji. Celem tego artykułu jest ułatwienie doradzania nastolatkom w kwestiach stosowania antykoncepcji i wyboru jej metod, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń zawartych w uaktualnionych wytycznych dotyczących stosowania antykoncepcji przez nastolatki, które zostały wydane przez American Academy of Pediatrics (AAP).3

Zalecenia American Academy of Pediatrics

Uaktualnione stanowisko AAP dotyczące antykoncepcji dla nastolatek, opublikowane w 2014 roku, obejmuje 11 zaleceń dla personelu medycznego sprawującego opiekę nad nastolatkami dotyczących poradnictwa oraz przepisywania środków antykoncepcyjnych w tej grupie wiekowej.3

Te zalecenia są oparte na najlepszych obecnie dostępnych dowodach, objaśnionych w raporcie technicznym, który opublikowano razem z wytycznymi. W stanowisku AAP przedstawiono uaktualnione dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa różnych metod a...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Eliminowanie przeszkód utrudniających stosowanie długo działających odwracalnych metod antykoncepcji

Aby przeciwdziałać tym przeszkodom, podejmowanych jest wiele inicjatyw, które mają ułatwić i zwiększyć stosowanie LARC wśród dziewcząt i kobiet w wieku [...]

Wzbudzanie zaufania i poszanowanie poufności

Wytyczne AAP są nie tylko źródłem najnowszych danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa różnych metod antykoncepcji u nastolatek, ale omówiono w [...]

Podsumowanie

Mimo że wskaźnik ciąż wśród nastolatek w Stanach Zjednoczonych się zmniejsza, nadal każdego roku w ciążę zachodzą tysiące dziewcząt. Aby ułatwić [...]
Do góry