Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące patologii łożyska przygotowała prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

Klinika Perinatologii i Ginekologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak, Klinika Perinatologii i Ginekologii UM im. K. Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60-535 Poznań; e-mail: mariolaropacka@poczta.onet.pl

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.


1. Pierwiastka 27-letnia (C0, P0) w 32 tygodniu ciąży zgłosiła się do szpitala z powodu obfitego krwawienia z dróg rodnych. Po przyjęciu pacjentki wykonano badanie USG sondami brzuszną i przezpochwową. Stwierdzono łożysko położone na ścianie przedniej, pokrywające całkowicie ujście wewnętrzne szyjki macicy. W trakcie badania sondą przezpochwową nie udało się uwidocznić wyraźnej granicy między szyjką a łożyskiem. Nie można było również uwidocznić prawidłowego kanału szyjki. W obrazie USG widoczne były liczne obszary hipoechogenne między łożyskiem a mięśniem macicy, mogące odpowiadać przestrzeniom naczyniowym. Jakie powinny być prawidłowe rozpoznanie i postępowanie?

a. Łożysko centralnie przodujące; cięcie cesarskie z trybie pilnym

b. Łożysko centralnie przodujące, liczne torbiele Nabotha w szyjce; cięcie cesarskie z powodu krwawienia

c. Łożysko centralnie przodujące, łożysko wrośnięte w szyjkę macicy; przygotowanie do histerektomii okołoporodowej, przygotowanie wielospecjalistycznego zespołu, zapewnienie dostępności szerokich portów donaczyniowych i preparatów krwiopochodnych

d. Łożysko centralnie przodujące, łożysko wrośnięte w pęcherz moczowy; przygotowanie do histerektomii i wycięcia części ściany pęcherza moczowego po wydobyciu łożyska, przygotowanie wielospecjalistycznego zespołu, zapewnienie dostępności szerokich portów donaczyniowych i preparatów krwiopochodnych

e. Łożysko centralnie przodujące, łożysko wrośnięte w szyjkę macicy; przygotowanie do amputacji trzonu macicy, przygotowanie wielospecjalistycznego zespołu, zapewnienie dostępności szerokich portów donaczyniowych i preparatów krwiopochodnych

Komentarz:

Niemożność uwidocznienia kanału szyjki macicy w badaniu USG, liczne przestrzenie hipoechogenne na granicy szyjki i łożyska oraz brak widocznej granicy między łożyskiem a szyjką macicy sugerują łożysko wrośnięte w szyjkę macicy. Hipoechogenne zmian...

W postępowaniu można zastosować również inne dostępne techniki ograniczające krwawienie w trakcie operacji, takie jak balonowa okluzja tętnic biodrowych wewnętrznych, założenie podwiązek na tętnice maciczne, biodrowe wewnętrzne. Nie należy stosowa...

Do góry