Przypadki laparoskopowe

Mięśniaki macicy. Część 2 – laparoskopowe wyłuszczenie śródściennego mięśniaka macicy

lek. Jacek Doniec
lek. Magdalena Biela

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa

Adres do korespondencji: lek. Jacek Doniec, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; e-mail: doniec@post.pl

Small doniec jacek opt

lek. Jacek Doniec

Small biela magdalena opt

lek. Magdalena Biela

Opis przypadku

Trzydziestoczteroletnia pacjentka została przyjęta do kliniki z powodu niemożności zajścia w ciążę. W wywiadzie miała nieudane 3 inseminacje oraz 2 transfery embrionu w ramach protokołu zapłodnienia in vitro (IVF). W USG TV uwidoczniono śródścienny mięśniak o wymiarach 4,5 × 4 × 4 cm umiejscowiony w ścianie przedniej. Histeroskopowo uwidoczniono mięśniak modelujący jamę macicy. Pacjentka zgłaszała obfite krwawienia miesiączkowe. Po rozmowie z nią zaproponowano zabieg laparoskopowego wyłuszczenia mięśniaka. Przedstawiono korzyści i ryzyko związane z zabiegiem oraz postępowanie w przypadku otrzymania niekorzystnego wyniku badania histopatologicznego. Omówiono sposoby wydobycia mięśniaka z jamy otrzewnej. Pacjentka wyraziła zgodę na wewnątrzotrzewnową morcelację mięśniaka.

Technika zabiegu

Po wytworzeniu odmy otrzewnej wprowadzono przez pępek trokar 10 mm, a następnie optykę laparoskopu i trokary dodatkowe w podbrzuszu 5 i 10 mm. Pacjentkę ułożono w pozycji Trendelenburga. Uwidoczniono powiększony trzon macicy, ścianę przednią uwypukloną przez mięśniak śródścienny o średnicy około 4-5 cm (ryc. 1), przydatki obustronnie bez zmian. Pozostałe narządy jamy otrzewnej dostępne wizualizacji laparoskopowej były niezmienione.

Small 1 opt

Rycina 1. Mięśniak śródścienny przedniej ściany macicy

Small 2 opt

Rycina 2. Nacięcie omacicza i pseudotorebki mięśniaka haczykiem monopolarnym

Small 3 opt

Rycina 3. Uchwycenie mięśniaka kulociągiem laparoskopowym

Small 4 opt

Rycina 4. Wyłuszczenie mięśniaka z pseudotorebki

Small 5 opt

Rycina 5. Wyłuszczenie mięśniaka z kontrakcją

Small 6 opt

Rycina 6. Widoczna otwarta jama macicy z fragmentem endometrium

Small 7 opt

Rycina 7. Koagulacja i odcięcie ostatnich struktur utrzymujących mięśniak

Small 8 opt

Rycina 8. Głęboka loża po wyłuszczonym mięśniaku

Small 9 opt

Rycina 9. Szycie dwuwarstwowe loży mięśniaka

Small 10 opt

Rycina 10. Szew zetkowy obejmujący miometrium loży

Small 11 opt

Rycina 11. Zbliżone brzegi mięśnia macicy bez widocznej martwej przestrzeni

Small 12 opt

Rycina 12. Szycie omacicza szwami materacowymi

Do góry