Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące krwawień u kobiet niebędących w ciąży przygotowała prof. dr hab. n. med. Jana Skrzypczak z Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jana Skrzypczak, Klinika Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań; klinikarozrod.gpsk.um@gmail.com

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

1. Które z niżej wymienionych badań laboratoryjnych należy wykonać w pierwszej kolejności u 35-letniej kobiety z obfitym nieprawidłowym krwawieniem z macicy?

1. Test ciążowy

2. Morfologia krwi

3. TSH

4. Badania koagulologiczne (APTT, czas protrombinowy, czas trombinowy)

5. Chlamydia trachomatis

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi

a. 1,2,3; b. 1,3,4; c. 1,2,4; d. 3,4,5; e. 2,3,5

Komentarz:

W pierwszej kolejności należy wykluczyć ciążę, czemu ma służyć test ciążowy. Morfologia krwi pozwoli określić stopień niedokrwistości, natomiast badanie koagulologiczne umożliwi wykrycie zaburzenia hemostazy. Wyniki tych badań pozwolą na szybkie wdrożenie leczenia.

W dalszej kolejności trzeba rozważyć badanie TSH, ponieważ nieprawidłowe krwawienia mogą być związane z niedoczynnością tarczycy.

Niektóre towarzystwa naukowe (ACOG) zalecają u kobiet aktywnych seksualnie rozważyć badania w kierunku Chlamydia trachomatis.

2. Do izby przyjęć zgłosiła się 16-letnia dziewczyna z obfitym krwawieniem z macicy. Pierwsza miesiączka wystąpiła u niej przed 15 miesiącami. Na podstawie wyniku badania stężenia β-HCG wykluczono ciążę. Ginekologiczne badanie dwuręczne i USG nie ujawniły zmian strukturalnych w narządach płciowych. Jaką przyczynę krwawienia należy rozważyć w pierwszej kolejności?

a. Brak owulacji

b. Hiperplazję endometrium

c. Obecność polipa endometrialnego

d. Chorobę von Willebranda

e. Trombocytopenię i afibrynogenemię

Komentarz:

Najczestszą przyczyną nieprawidłowego krwawienia z macicy u nastolatek jest brak owulacji. Przez 12-18 miesięcy po pierwszej miesiączce niedojrzała oś podwzgórze-przysadka-jajnik często jest przyczyną nieprawidłowych krwawień z macicy. Krwawienie spowodowane brakiem owulacji u nastolatek może być obfite i przedłużone, najczęściej wymaga terapii farmakologicznej.

Hiperplazja endometrium i polip endometrialny rzadko występują w tym okresie życia.

Nastolatki, które wymagają hospitalizacji (np. pacjentki ze stężeniem hemoglobiny <10 g/dl) lub przetoczenia krwi są obarczone 20-30% ryzykiem koagulopatii. Choroba von Willebranda jest najczęstszym schorzeniem koagulologicznym występującym u młod...

Do góry