Ginekolog przed sądem

Powikłania związane z niestosowaniem się do zaleceń lekarskich

Prowadzi dr n. praw. Radosław Tymiński, radca prawny

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza (a szczególnie lekarza o specjalizacji z położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej) bez ryzyka bycia pozwanym przez pacjenta lub oskarżonym przez prokuraturę. W cyklu artykułów „Ginekolog przed sądem” poruszam tematy związane z ginekologią i położnictwem, starając się przedstawić Państwu ważne, aktualne, interesujące oraz najczęstsze sprawy sądowe w tej dziedzinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do zadawania pytań: prawa.lekarza@gmail.com.


Właściwe informowanie pacjenta przenosi na niego ryzyko powikłań związanych z niestosowaniem się do zaleceń (wyrok SA w Białymstoku z 9 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 817/15)

W dniu 9 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał ciekawy wyrok dotyczący odpowiedzialności ginekologa-położnika. Sprawa ta jest o tyle interesująca, że dotyczy powikłań po cięciu cesarskim. Dotyczyła pacjentki, która zgłosiła się do szpit...

Pacjentka pozwała szpital o 120 000 złotych zadośćuczynienia za doznane cierpienie związane z uszkodzeniem pęcherza moczowego. Przedmiotem zarzutów wskazanych w pozwie były trzy okoliczności: po pierwsze to, że podczas operacji doszło do przypadkowego uszkodzenia pęcherza moczowego – pacjentka i jej pełnomocnik twierdzili, że dowodzi to niestaranności w wykonywaniu zabiegu operacyjnego; po drugie fakt, że do zaopatrzenia uszkodzenia pęcherza moczowego zastosowano szew jednowarstwowy, a nie dwuwarstwowy; po trzecie zbyt wcześnie po operacji usunięto cewnik moczowy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Właściwe informowanie pacjenta przenosi na niego ryzyko powikłań związanych z niestosowaniem się do zaleceń (wyrok SA w Białymstoku z 9 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 817/15)

W dniu 9 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał ciekawy wyrok dotyczący odpowiedzialności ginekologa-położnika. Sprawa ta jest o tyle [...]
Do góry