Wytyczne acog

Poród zabiegowy

Charles J. Lockwood, MD, MHCM

redaktor naczelny czasopisma Contemporary OB/GYN, Dean of Morsani College of Medicine, Senior Vice President of USF Health, University of South Florida,Tampa, Floryda

Podsumowanie wytycznych

Committee on Practice Bulletins – Obstetrics, ACOG Practice Bulletin No. 154: Operative vaginal delivery, listopad 2015 (zastępuje Bulletin No. 17, czerwiec 2000)

Mimo istotnych zmian, które nastąpiły w ciągu ostatnich kilku dekad w prowadzeniu porodu, poród zabiegowy pozostaje ważnym elementem postępowania (3,3% wszystkich porodów w 2013 roku).1 Stosowanie kleszczy położniczych lub próżniociągu wymaga, aby położnik i świadczeniodawca znali zasady posługiwania się tymi narzędziami i związane z tym zagrożenia. Celem tego opracowania jest przegląd dowodów dotyczących korzyści i ryzyka związanych z porodem zabiegowym.
Wykorzystano za zgodą. Prawo autorskie posiada American College of Obstetricians and Gynecologists

Wykorzystano za zgodą. Prawo autorskie posiada American College of Obstetricians and Gynecologists

 

Komentarz

Kiedy byłem rezydentem, przeprowadziłem ponad 250 porodów zabiegowych, najczęściej z użyciem kleszczy położniczych, a w wielu przypadkach po rotacji płodu. Podejrzewam, że wielu lekarzy praktyków z mojego pokolenia może pochwalić się podobną liczbą porodów zabiegowych w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. No cóż, czasy się zmieniły. Podczas gdy w 1990 roku nieco ponad 9% żywych urodzeń nastąpiło w wyniku porodu z użyciem kleszczy (5,11%) lub próżniociągu (3,9%), w 2014 roku tylko 3,21% tych urodzeń nastąpiło w wyniku porodu zabiegowego, a z użyciem kleszczy przeprowadzono mniej niż 20% z tych porodów (0,57% wszystkich żywych urodzeń).1

Najnowszy biuletyn praktyki klinicznej American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) dotyczący tego zagadnienia może posłużyć jako doskonałe podsumowanie wskazań, wymogów, zalet oraz ogólnego bezpieczeństwa tej coraz bardziej zanikają...

Do góry