Nowe wytyczne dotyczące suplementacji żelaza w czasie połogu

mgr inż. Małgorzata Sobczyk, prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, SGGW, Warszawa

Adres do korespondencji: mgr inż. Małgorzata Sobczyk, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, SGGW, ul. Nowoursynowska 159c (budynek 32), 02-776 Warszawa; e-mail: sobczyk.malgorzata@gmail.com

Specjaliści WHO opracowali wytyczne do wprowadzenia prewencyjnej suplementacji żelaza u kobiet w połogu. Obecnie w grupie tej suplementacja zalecana jest tylko w przypadku ryzyka wystąpienia niedokrwistości.

Wprowadzenie

Niedobór żelaza i niedokrwistość, mimo dostępności źródeł pokarmowych, stanowią problem nie tylko Trzeciego Świata, ale również społeczności krajów wysoko rozwiniętych. Do grupy dużego ryzyka zagrożenia niedokrwistością z niedoboru żelaza należą kobiety w wieku rozrodczym, ciężarne oraz dzieci,1,2 dlatego suplementację tego składnika minaralnego zalecano u kobiet planujących założenie rodziny, ciężarnych oraz niemowląt >6 miesiąca życia.

Nowe rekomendacje

Zespół badawczy WHO zwraca jednak uwagę, że zlekceważone niskie stężenie żelaza u matki w połogu może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia jej (osłabienie, depresja poporodowa) oraz dziecka, zwłaszcza w przypadku niskiego spożycia żelaza z dietą oraz krótkiego okresu między ciążami (<18 miesięcy). Mimo zmniejszenia zapotrzebowania na żelazo po porodzie sama ciąża i poród wiążą się z jego dużą utratą, tym bardziej jeżeli porodowi towarzyszyła duża utrata krwi. W połogu niedokrwistość jest przyczyną nieprawidłowej inwolucji mięśnia macicy, krwawień oraz zakażenia połogowego. Obserwuje się, że ok. 60% kobiet w połogu ma niedobory żelaza lub jawną niedokrwistość. Dlatego może to być okres kluczowy, w którym należy wspomóc organizm w odzyskaniu nadwyrężonych zapasów. W raporcie odnotowano, że niedokrwistość dotyczy nawet 30% kobiet w połogu zamieszkujących kraje wysoko rozwinięte.2

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Ze względu na ograniczoną liczbę badań autorzy nowych zaleceń nie byli w stanie wskazać optymalnej dawki profilaktycznej. Jej dobór powinien być [...]

Do góry