Nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży

dr n. med. Urszula Faflik

Klinika Ginekologii i Położnictwa ICZMP w Łodzi

Algorytm 1. Podział nadciśnienia tętniczego występującego w czasie ciąży


Algorytm 2. Postępowanie z ciężarną z nadciśnieniem tętniczym


Algorytm 3. Postępowanie z ciężarną <20 tyg. i podwyższonym ciśnieniem tętniczym, bez nadciśnienia w wywiadzie


Algorytm 4. Postępowanie z ciężarną 20 tyg. i podwyższonym ciśnieniem tętniczym, bez nadciśnienia w wywiadzieOpis wybranych kroków algorytmów

Wstęp

Nadciśnienie tętnicze można rozpoznać, jeśli wartości ciśnienia tętniczego są równe lub wyższe niż 140/90 mmHg w dwóch niezależnych pomiarach wykonanych w odstępie od 6 do 24 h lub gdy nawet w pojedynczym pomiarze ciśnienie jest równe lub wyższe niż 160/110 mmHg.

Zasady pomiarów ciśnienia tętniczego

Podstawą rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest prawidłowo przeprowadzony pomiar. Przed pomiarem należy zwrócić uwagę, by:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nadciśnienie indukowane ciążą

Nadciśnienie indukowane ciążą może pojawić się u kobiety bez nadciśnienia w wywiadzie lub nałożyć się na już istniejące nadciśnienie. Pojawia się [...]

Rozważ profilaktykę ciężkich powikłań nadciśnienia

Polega na podawaniu kwasu acetylosalicylowego w dawce 75 mg/24 h począwszy od 12 tyg. ciąży. Kwas acetylosalicylowy stosowany w ramach profilaktyki powikłań nadciśnienia [...]

Nadciśnienie tętnicze u ciężarnej, z powikłaniami u płodu lub u matki

Jest to ciśnienie tętnicze u ciężarnej wynoszące ≥140/90 mmHg ORAZ występowanie przynajmniej jednego z zaburzeń:

Obserwacja/HBPM/ABPM (monitorowanie ciśnienia tętniczego)

Metoda ta (HBPM – home blood pressure monitoring) polega na mierzeniu ciśnienia przez pacjentkę w domu. W ciąży pomiarów należy dokonywać [...]

Postępowanie niefarmakologiczne

Postępowanie niefarmakologiczne u ciężarnych jest w niektórych punktach odmienne w stosunku do typowej populacji z samoistnym nadciśnieniem tętniczym i obejmuje:

Farmakoterapia

Bezwzględnie odstaw: inhibitory ACE, sartany, leki z grupy antagonistów aldosteronu, inhibitory reniny, diltiazem!

Ocena powikłań nadciśnienia

Ocena powikłań narządowych obejmuje:

Do góry