Temat numeru

Przepisy dotyczące badań gęstości piersi – czy lekarze ich przestrzegają?

Jay Goldberg, MD, MSCP1
Sara Mirghani, MD2
Sarah Woodman, MD3

1Professor of Obstetrics and Gynecology, Einstein Medical Center, Philadelphia, Pensylwania

2Resident, Department of Obstetrics and Gynecology w Einstein Medical Center, Philadelphia, Pensylwania

3Resident, Department of Obstetrics and Gynecology w Einstein Medical Center, Philadelphia, Pensylwania

Przepisy, które miały zwrócić uwagę kobiet na to, że rak piersi może być trudniejszy do wykrycia, są niejasne zarówno dla lekarzy, jak i pacjentek.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Obecnie w 24 stanach USA obowiązują podobne przepisy wprowadzające wymóg informowania pacjentek o zwiększonej gęstości tkanek piersi stwierdzonej w mammografii.
  • Proste interwencje mogą poprawić przestrzeganie przepisów dotyczących informowania o zwiększonej gęstości tkanek piersi i ograniczyć odpowiedzialność prawną.

Duża część ginekologów-położników ma niewielką wiedzę na temat licznych niedawno wprowadzonych praw stanowych i proponowanych przepisów federalnych dotyczących przesiewowych mammogramów, w których stwierdzono zwiększoną gęstość tkanek piersi. Przepisy te nakazują lub co najmniej sugerują, aby lekarz podejmował odpowiednie działania w przypadku uzyskania takiego wyniku badania, ale zasadniczo nie znajduje to potwierdzenia w znanych faktach klinicznych.

Kwestia gęstości tkanek piersi w ocenie mammograficznej jest dobrze znana radiologom, natomiast w piśmiennictwie z zakresu ginekologii i położnictwa oraz podstawowej opieki zdrowotnej opublikowano na ten temat bardzo niewiele prac. Nieprzestrzeganie stanowych przepisów dotyczących zawiadamiania o zwiększonej gęstości tkanek piersi stwierdzonej w mammografii może jednak narażać na ryzyko odpowiedzialności medyczno-prawnej, jeżeli później u pacjentki rozpoznany zostanie rak piersi.

W klasyfikacji Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) wyróżnia się cztery kategorie gęstości piersi w mammografii: niemal wyłącznie tkanka tłuszczowa, rozsiane zagęszczenia włóknisto-gruczołowe, niejednorodne zagęszczenia oraz znaczny wzrost gęstości tkanki (ryc. 1 i 2).

Gęsta tkanka piersi pochłania więcej promieniowania podczas mammografii niż tkanka tłuszczowa. Teoretycznie zmniejsza to dokładność mammografii w wykrywaniu raka piersi, ale dodatkowe obrazowanie tkanek o zwiększonej gęstości nie powoduje statystycznie istotnej poprawy dokładności diagnostycznej mammografii. Stwierdzono również, że w porównaniu z przeciętną gęstością tkanek piersi względne ryzyko raka piersi u kobiet z niejednorodnymi zagęszczeniami lub znacznym wzrostem gęstości tkanki wynosi odpowiednio 1,2 oraz 2,1.1

Pierwsze prawo dotyczące informowania o gęstości tkanek piersi w ocenie mammograficznej zostało wprowadzone w 2009 roku w stanie Connecticut. Obecnie w 24 stanach USA obowiązują podobne przepisy wprowadzające wymóg informowania pacjentek o zwiększ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 1

Czterdziestopięcioletnia kobieta zgłosiła się do swojego ginekologa-położnika na coroczne badanie. Nie zgłasza dolegliwości, nie ma obciążającego wywiadu rodzinnego w kierunku raka [...]

Przypadek 2

Czterdziestodziewięcioletnia kobieta bez objawów i nieprawidłowości w niedawnej kontrolnej ocenie klinicznej, która obejmowała również badanie piersi, została skierowana przez swojego ginekologa-położnika [...]

Stanowiska towarzystw naukowych

W stanowisku American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) z 2015 roku dotyczącym postępowania u kobiet ze zwiększoną gęstością tkanek piersi [...]

Problematyczne kwestie z perspektywy ryzyka medyczno-prawnego

Do często podawanych powodów nieprzestrzegania stanowych przepisów dotyczących powiadamiania o zwiększonej gęstości tkanek piersi należały: nieświadomość lub nierozumienie tych przepisów; niewłaściwy [...]

Dodatkowe kwestie

Dla dużej liczby lekarzy kwestia oceny gęstości tkanki piersi jest niejasna, ponieważ wiele stanów wymaga rutynowego powiadamiania pacjentek i oferowania im [...]

Interwencje służące zmniejszeniu ryzyka medyczno-prawnego

W celu poprawy stopnia przestrzegania stanowych przepisów dotyczących zawiadamiania o zwiększonej gęstości tkanek piersi oraz zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności medyczno-prawnej w naszym [...]

Do góry