Wytyczne acog

Ingerencje w cykl miesiączkowy nastolatek z zaburzeniami fizycznymi i rozwojowymi

Kate McCracken, MD

Department of Pediatric and Adolescent Gynecology w Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Division of General Gynecology, Department of Obstetrics and Gynecology, The Ohio State University College of Medicine, Columbus

Podsumowanie wytycznych

Committee Opinion American College of Obstetricians and Gynecologists No 668: Menstrual manipulation for adolescents with physical and developmental disabilities, sierpień 2016

Krwawienia miesiączkowe mogą stwarzać istotne problemy nastolatkom niepełnosprawnym fizycznie i/lub intelektualnie, a także ich opiekunom. Jeżeli po dokonaniu oceny nastolatka, jej rodzina oraz ginekolog-położnik podjęli decyzję, że uzasadniona jest ingerencja w cykl miesiączkowy, należy przeanalizować zalety i wady metod hormonalnych i dokonać indywidualizacji postępowania z uwzględnieniem potrzeb danej pacjentki. Uzyskanie całkowitego zahamowania krwawień miesiączkowych może być trudne i należy omówić realistyczne oczekiwania z pacjentką i jej opiekunami. Celem ingerencji w cykl miesiączkowy powinno być jego optymalne zahamowanie, co oznacza zmniejszenie nasilenia i czasu trwania krwawień. Niezalecanymi metodami leczenia są hamowanie miesiączkowania przed wystąpieniem pierwszej miesiączki i ablacja endometrium. Optymalna opieka ginekologiczna nad niepełnosprawną nastolatką jest wszechstronna, z zachowaniem poufności i poszanowania godności pacjentki, a także jej maksymalnej autonomii, unikaniem szkodzenia oraz zwróceniem uwagi na jej wiedzę na temat dojrzewania płciowego, miesiączkowania, seksualności, bezpieczeństwa i wyrażania zgody na czynności seksualne.1

Wykorzystano za zgodą. Prawo autorskie posiada American College of Obstetricians and Gynecologists

Komentarz

Dorastanie może być burzliwym okresem przejściowym zarówno dla nastolatek, jak i ich rodziców bądź opiekunów. Nastolatki niepełnosprawne fizycznie i/lub intelektualnie także doświadczają problemów związanych z dorastaniem. Okres ten może być źródłem stresu dla niesprawnych pacjentek i ich opiekunów, zwłaszcza jeżeli chodzi o dojrzewanie płciowe, miesiączkowanie i seksualność. Ginekolodzy-położnicy mogą na którymś etapie swojej kariery zawodowej opiekować się niepełnosprawnymi pacjentkami. Americans with Disabilities Act definiuje niepełnosprawność (inwalidztwo) jako zaburzenie fizyczne lub psychiczne, które istotnie ogranicza jedną lub więcej głównych aktywności życiowych.2 W 2012 roku niepełnosprawność stwierdzano u 12,1% osób w populacji Stanów Zjednoczonych. Częstość występowania tego problemu w grupie wiekowej 16-20 lat wynosi 5,5%; w tej grupie najczęściej występują zaburzenia funkcji poznawczych (3,9%).3

Ważnym elementem opieki nad niepełnosprawnymi nastolatkami jest wyprzedzające poradnictwo. Opiekunowie mogą się martwić o wpływ krwawień miesiączkowych na pacjentkę i poszukiwać informacji na ten temat jeszcze przed wystąpieniem pierwszej miesiącz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Seksualność

Podobnie jak w przypadku wszystkich pacjentek, niepełnosprawną nastolatkę należy objąć wszechstronną opieką ginekologiczną, która zapewnia zachowanie poufności i poszanowanie samej pacjentki, [...]

Obawy dotyczące miesiączkowania

ACOG Committee Opinion nr 668 (zastępująca Committee Opinion nr 448) dostarcza wskazówek dla lekarzy opiekujących się niepełnosprawnymi pacjentkami, które mogą wymagać [...]

Możliwości leczenia

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) mogą być wykorzystywane do zmniejszania krwawień miesiączkowych związanych z owulacją, a także zaburzeń miesiączkowania dzięki ograniczaniu wytwarzania [...]

Metody niezalecane

U nastolatek nie zaleca się ablacji endometrium z dwóch powodów: częstość niepowodzenia takich zabiegów jest większa u młodszych pacjentek i nie [...]

Do góry