Zespół odwróconej perfuzji tętniczej – opis przypadku

lek. Marta Maksym
lek. Zofia Augustyniak

Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach

Adres do korespondencji: lek. Marta Maksym, Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach, ul. Kościuszki 1, 44-100 Gliwice; e-mail: marta_maksym@yahoo.com

Opis przypadku

Pacjentka E.P. w wieku 32 lat, CII, PII, w 9 + 2 tygodniu ciąży została skierowana przez poradnię przyszpitalną Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach na kontrolne badanie USG w I trymestrze ciąży. W badaniu stwierdzono ciążę bliźniaczą jednokosmówkową, dwuowodniową. W jednym worku owodniowym uwidoczniono płód o długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL) wynoszącej 39,7 mm, odpowiadającej 10 + 6 tygodniowi ciąży. Czynność serca płodu (FHR – fetal heart rate) wynosiła 171 uderzeń/min (ryc. 1). W drugim worku owodniowym stwierdzono płód o wymiarze CRL 21,6 mm, odpowiadającym 8 + 6 tygodniowi ciąży, FHR 167 uderzeń/min, ze znacznym obrzękiem uogólnionym, o nieprawidłowej morfologii (podejrzenie TRAP). Zarejestrowano ruchy kończyn dolnych płodu (ryc. 2-5). Pacjentkę skierowano do pracowni badań prenatalnych, gdzie w 12 + 3 tygodniu ciąży wykonano badanie USG płodu o prawidłowej anatomii: FHR 160 uderzeń/min, CRL 60,2 mm, przezierność karku (NT) 2,70 mm, kość nosowa widoczna, przepływ na zastawce trójdzielnej prawidłowy, prawidłowe spektrum przepływu w przewodzie żylnym. U drugiego płodu nie zarejestrowano czynności serca, wymiar CRL wynosił 39,6 mm, rozpoznano bezsercowca (acardiac twin) z wykształconą dolną częścią ciała z dwiema kończynami. Uwidoczniono trójnaczyniową pępowinę z przepływem krwi. Pacjentkę po konsultacji skierowano na Kliniczny Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Rudzie Śląskiej w celu dalszego leczenia. W 14 tygodniu ciąży pod kontrolą USG wykonano laserową koagulację naczyń bliźniaka bezsercowego. Pacjentkę wypisano do domu w utrzymanej ciąży pojedynczej, w stanie ogólnym dobrym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

WprowadzEnie

Zespół odwróconej perfuzji tętniczej (TRAP – twin reversed arterial perfusion) jest rzadką anomalią wikłającą około 1% jednokosmówkowych ciąż wielopłodowych, dotyczy 1:30 [...]

Omówienie

Rozpoznanie zespołu odwróconej perfuzji tętniczej jest możliwe już w I trymestrze ciąży dzięki zastosowaniu ultrasonografii i możliwości kodowania przepływu krwi kolorem. [...]

Do góry