Dla pacjenta

Kiedy nastąpi poród?

dr n. med. Monika Szafarowska, lek. Magdalena Biela

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa

Medium 1 opt

1. Kiedy nastąpi poród, licząc od zapłodnienia?

Na początku ciąży zawsze wyznaczany jest tzw. termin porodu. Jest to dokładna data wyliczana zwyczajowo wg reguły Naegelego:

Termin porodu = data ostatniej miesiączki + 1 rok – 3 miesiące + 7 dni

Termin porodu = data zapłodnienia + 1 rok – 3 miesiące – 7 dni

Należy jednak pamiętać, że wzory te są odpowiednie dla kobiet miesiączkujących regularnie co ok. 28 dni i w przypadku bardzo długich lub krótkich cykli trzeba modyfikować termin porodu.

Dokładnie w wyznaczonym terminie rodzi tylko ok. 10% kobiet. Pozostałe rodzą przed terminem lub po nim. Wszystkie dzieci urodzone po skończonym 37 tygodniu ciąży są uważane za donoszone. Poród rozpoczynający się przed 37 tygodniem jest porodem przedwczesnym. W przypadkach przedłużającej się ciąży według obecnych standardów ciążę należy ukończyć przed upływem 14 dni od terminu porodu.

2. Kiedy następuje poród po opuszczeniu się brzucha?

Za jeden z czynników zwiastujących poród uważa się obniżenie dna macicy. Około 3-4 tygodni przed porodem dno macicy osiąga wysokość z końca 32 tygodnia ciąży – znajduje się w połowie odległości między pępkiem a wyrostkiem mieczykowatym. U wieloródek zjawisko to może nastąpić później, czasem nawet 7 dni przed porodem, lub wcale. Należy pamiętać, że na tej podstawie nie można precyzyjnie ocenić czasu rozpoczęcia porodu.

3. Kiedy następuje poród po odejściu czopu śluzowego?

Odejście czopu śluzowego jest jednym z czynników zwiastujących poród. Na podstawie czasu jego odejścia nie można jednak precyzyjnie ocenić terminu porodu. U niektórych kobiet czop śluzowy odchodzi kilka, a nawet kilkanaście dni przed porodem, u innych – kilka godzin. Niewątpliwie należy zachować czujność, zwłaszcza w przypadku pojawienia się krwistej wydzieliny. Należy także ocenić kwestie związane z wodami płodowymi.

4. Kiedy następuje poród po odejściu wód płodowych?

W każdym przypadku podejrzenia odpływania wód płodowych należy się zgłosić do szpitala.

Jeśli ciąża jest niedonoszona, pęknięcie pęcherza płodowego może się wiązać z większym ryzykiem rozwoju infekcji wewnątrzmacicznej i w każdym przypadku stan ten wymaga zwiększonego nadzoru położniczego. W zależności od sytuacji klinicznej lekarze zadecydują, czy jest możliwe kontynuowanie ciąży, czy należy ją bezzwłocznie ukończyć.

W przypadku ciąży donoszonej odpłynięcie wód płodowych zazwyczaj oznacza, że poród rozpocznie się niedługo. Należy wtedy spokojnie spakować potrzebne rzeczy i w ciągu kilku godzin udać się do szpitala. Jeśli czynność skurczowa macicy nie rozpocznie się samoistnie, w szpitalu zostaną wykonane badania, które pomogą zdecydować o ewentualnej indukcji porodu.


5. Jak rozpoznać poród?

Poród rozpoznajemy, kiedy stwierdzimy wystąpienie regularnej czynności skurczowej macicy, przynajmniej co 10 min, powodującej skracanie i rozwieranie się szyjki macicy.

Często zbliżającemu się lub rozpoczynającemu porodowi towarzyszą również objawy ogólne, takie jak:

- kołatania serca (okresowe), niepokój, uderzenia gorąca, nerwobóle uciskowe (nerw kulszowy), bóle okolicy krzyżowej

Do góry