Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące problemu cukrzycy w czasie ciąży przygotowała prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska z Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska, Klinika Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań; e-mail:ewaoz@post.pl

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

1. Do ginekologa zgłosiła się 28-letnia pacjentka chorująca od 11 lat na cukrzycę, stosująca insulinoterapię dwa razy na dobę za pomocą stałych dawek mieszanek insulinowych (każda porcja zawiera insulinę krótko i długo działającą). Jest regularnie miesiączkującą nieródką, nie choruje na żadne inne choroby. Opiekę nad nią sprawuje lekarz rodzinny. Glikemie kontroluje tylko na czczo, w ostatnim tygodniu wynosiły one 100-120 mg/dl. Pacjentka ma 167 cm wzrostu, waży 57 kg, nie pali papierosów, w ostatnim czasie, jak podaje, na nic nie chorowała. Chciałaby zajść w ciążę i pyta ginekologa, czy może obecnie podejmować takie próby. Jakie należy zaproponować postępowanie?

a. Nie ma żadnych przeciwwskazań do zajścia w ciążę, pacjentka bowiem nie choruje na cukrzycę długo

b. Pacjentka może zajść w ciążę, musi jedynie włączyć kwas foliowy, aby zapobiec powstawaniu wad rozwojowych u płodu

c. Pacjentka będzie mogła zajść w ciążę, ale musi zwiększyć wieczorną dawkę insuliny, aby obniżyć glikemię na czczo do wartości <100 mg/dl, oraz włączyć kwas foliowy

d. Pacjentkę należy przekazać pod opiekę specjalistyczną diabetologa, rozpocząć intensywną insulinoterapię, skontrolować wartość hemoglobiny glikowanej i – jeśli wynik będzie prawidłowy – może zajść w ciążę

e. Pacjentkę należy przekazać pod opiekę specjalistyczną diabetologa, rozpocząć intensywną insulinoterapię, skontrolować wartość hemoglobiny glikowanej, wykonać badanie ogólne moczu, skierować do okulisty, skontrolować ciśnienie tętnicze, włączyć kwas foliowy i dopiero po dokonaniu oceny tych wyników będzie można podjąć decyzję co do zajścia w ciążę

2. Dwudziestopięcioletnia pacjentka, chorująca na cukrzycę od 12 lat, zgłosiła się do diabetologa z powodu nudności i wymiotów trwających od kilku dni oraz nagłego wzrostu zapotrzebowania na insulinę. Do tej pory równowaga metaboliczna u pacjen...

a. Pacjentka powinna za miesiąc zgłosić się do ginekologa, nie można bowiem w tej chwili jeszcze ciąży potwierdzić; powinna też kontynuować dotychczasowe leczenie

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz do sytuacji klinicznych z pytań 1 i 2

Ciąża u chorej na cukrzycę pozostaje ciążą wysokiego ryzyka. Mimo znacznego rozwoju opieki położniczo-diabetologicznej, intensyfikacji leczenia i samokontroli w tej grupie [...]

Komentarz

Przedstawiony przypadek kliniczny stanowi bardzo złożony problem zespołu metabolicznego w czasie ciąży. Zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się zwiększa [...]

Komentarz

Przedstawiony przypadek jest bardzo typowy dla otyłych kobiet, które w pierwszej ciąży są leczone z powodu cukrzycy ciążowej. Ciężarnej tej nie [...]

Komentarz

Zaburzenia metaboliczne charakterystyczne dla cukrzycy stanowią dobrze znany czynnik ryzyka powikłań ciąży, zarówno płodowych, jak i matczynych. Powszechnie wskazuje się na [...]

Komentarz do sytuacji klinicznych z pytań 6 i 7

Kobieta chorująca na cukrzycę bezwzględnie powinna planować prokreację i zgodnie z obowiązującymi standardami uzyskać prawidłowe wyrównanie parametrów węglowodanowych na 6 miesięcy [...]

Komentarz

Analizując tę sytuację, należy zauważyć, że dotyczy ona pacjentki chorej od wielu lat na cukrzycę typu 1 powikłaną zmianami naczyniowymi: nadciśnieniem [...]

Komentarz

Należy pamiętać, że cukrzyca typu 1 może pojawić się także w czasie ciąży, a czynnikiem sprzyjającym może być przebyta infekcja wirusowa. [...]

Komentarz

Każda ciężarna obarczona ryzykiem cukrzycy ciążowej powinna być badana w kierunku tego rodzaju cukrzycy natychmiast po rozpoznaniu ciąży. U opisanej pacjentki [...]
Do góry