- objawy ze strony przewodu pokarmowego: wymioty, biegunka, brak łaknienia, wzdęcia

- nasilone upławy, uczucie pełności w okolicy sromu.

Czasami tuż przed porodem odczuwanie ruchów płodu może być osłabione.


6. Dlaczego poród naturalny? Który poród jest najbezpieczniejszy dla dziecka?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaka droga porodu jest najbezpieczniejsza dla dziecka. Należy pamiętać, że poród naturalny jest jedynym fizjologicznym sposobem ukończenia ciąży, po którym zarówno matka, jak i dziecko z reguły bardzo szybko wracają do pełnej formy fizycznej. Poród siłami natury umożliwia właściwą adaptację noworodka do życia pozałonowego. Z kolei ukończenie ciąży drogą cięcia cesarskiego jest, a przynajmniej powinno być, operacją przeprowadzaną ze ściśle określonych wskazań, w sytuacjach gdy poród siłami natury wiązałby się z większym ryzykiem powikłań dla matki i dziecka. Uważa się, że cięcie cesarskie niesie ze sobą 4-krotnie większe ryzyko poważnych powikłań dla matki w porównaniu z porodem drogami natury. Ponadto może też prowadzić do powikłań i problemów u dziecka; zawsze istnieje ryzyko uszkodzenia ciała noworodka podczas operacji, ale też dzieci urodzone tą drogą narażone są na większe ryzyko problemów z oddychaniem i wystąpieniem astmy w późniejszym wieku.

Do góry