Temat numeru

Wykorzystanie implantów biologicznych w chirurgii wypadania narządów miednicy

Peter Rosenblatt, MD1
Emily von Bargen, MD2

1Obstetrician-gynecologist, Cambridge, Massachussetts, Mount Auburn Hospital

2Clinical Instructor, Associate Fellowship Director, Division of Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts

Implanty biologiczne mogą być przydatne u niektórych pacjentek, ale dla uzyskania informacji umożliwiających ich właściwe wykorzystanie potrzebne są długoterminowe próby kliniczne.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Nie wszystkie implanty biologiczne są sobie równe, a dane z piśmiennictwa na ich temat są sprzeczne.
  • Nie można ekstrapolować wyników dotyczących stosowania implantów biologicznych na inne kompartmenty anatomiczne.


Wypadanie narządów miednicy jest bardzo częstym stanem, występującym nawet u połowy kobiet w wieku powyżej 50 lat.1 Wyniki badania Women’s Health Initiative wskazują, że nawet u 33% kobiet, które rodziły, występuje klinicznie istotne wypadanie pęcherza moczowego, u 18% wypadanie odbytnicy, a u 14% wypadanie macicy lub sklepienia pochwy po histerektomii.2 Mimo że wiele pacjentek dotkniętych problemem wypadania narządów miednicy nie ma objawów klinicznych i może nie wymagać leczenia, w niedawnym badaniu, które przeprowadzili Wu i wsp., wykazano, że w Stanach Zjednoczonych odsetek kobiet wymagających leczenia chirurgicznego z powodu wypadania narządów miednicy w ciągu całego życia wynosi 12,6%.3

Kontrowersje dotyczące stosowania siatki w leczeniu wypadania narządów miednicy

Chirurdzy wykonujący operacje rekonstrukcyjne macicy, sfrustrowani dużą częstością nawrotów po tradycyjnych operacjach naprawczych (tj. z użyciem tylko własnych tkanek pacjentki), skorzystali z doświadczeń chirurgów ogólnych, którzy donosili o zwiększonej częstości powodzenia operacji naprawczych przepuklin pachwinowych dzięki zastosowaniu syntetycznej siatki w celu wzmocnienia naprawianego miejsca.4 Począwszy od początku XXI wieku w wielu doniesieniach w piśmiennictwie wskazywano, że zastosowanie syntetycznej siatki podczas operacji z powodu wypadania narządów miednicy zmniejszało częstość niepowodzeń leczenia.5-7 Z drugiej strony zaczęły się również pojawiać doniesienia, że stosowanie syntetycznej siatki wiąże się z powikłaniami, takimi jak odsłonięcie siatki, ból miednicy oraz bolesne stosunki płciowe. W 2008 roku Food and Drug Administration (FDA) wydała zawiadomienie (Public Health Notification), w którym stwierdzono, że stosowanie syntetycznej siatki do leczenia wypadania narządów miednicy wiąże się z powyższymi, a także innymi powikłaniami.8 FDA sformułowała kilka zaleceń dla chirurgów wykonujących operacje miednicy, dotyczących specjalistycznego szkolenia, udoskonalenia procesu uzyskiwania świadomej zgody, a także informowania pacjentek o tych problemach. W 2011 roku agencja opublikowała uaktualnioną informację na temat bezpieczeństwa (Safety Update), w której zasadniczo zawarto te same informacje co we wcześniejszym zawiadomieniu, ale zrobiono krok dalej, stwierdzając, że częstość występowania tych powikłań „nie jest mała”.9

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kontrowersje dotyczące stosowania siatki w leczeniu wypadania narządów miednicy

Chirurdzy wykonujący operacje rekonstrukcyjne macicy, sfrustrowani dużą częstością nawrotów po tradycyjnych operacjach naprawczych (tj. z użyciem tylko własnych tkanek pacjentki), skorzystali [...]

Zalety materiałów biologicznych

Z oczywistych względów od czasu wydania przez FDA ostrzeżeń dotyczących stosowania siatek zwiększyło się zainteresowanie implantami biologicznymi. Chirurdzy wykonujący operacje z [...]

Nie wszystkie implanty biologiczne są sobie równe

Łatwo można by zakładać, że jeżeli wykaże się skuteczność (lub też nieskuteczność) jednego rodzaju implantu biologicznego w leczeniu wypadania narządów miednicy, [...]

Wiązania krzyżowe = trwałość

Proces wytwarzania wiązań krzyżowych w implancie biologicznym zmienia profil jego wchłaniania, powodując, że implant biologiczny zachowuje się bardziej jak materiał syntetyczny, [...]

Implanty ulegające przebudowie

Coraz więcej chirurgów wykonujących zabiegi rekonstrukcyjne opowiada się za stosowaniem implantów biologicznych, w których organizm gospodarza zasiedla implant naczyniami krwionośnymi i [...]

Klinicznie dostępne implanty biologiczne

Trzy dostępne allografty to Repliform™ (Boston Scientific Corporation), Axis™ (Coloplast, Minneapolis, Minnesota) oraz Suspend™ (Coloplast). Repliform™ jest bezkomórkową macierzą skóry bez [...]

Argumenty za stosowaniem oraz przeciwko stosowaniu implantów biologicznych

Najczęstszym miejscem wypadania narządów miednicy jest przednia ściana pochwy, a częstość nawrotów wypadania jest w tym miejscu największa, do 70%.14 Z [...]

W jaki sposób stosować implanty biologiczne: miejsca przyczepu

Inną trudnością, jeżeli chodzi o ocenę skuteczności i bezpieczeństwa implantów biologicznych w leczeniu wypadania narządów miednicy, jest brak zgodności co do [...]

Przyczep do więzadła krzyżowo-kolcowego

Chirurg może zdecydować się na wykonanie naprawy z użyciem tkanek własnych pacjentki przed wprowadzeniem implantu biologicznego. Chociaż nie jest jasne, czy [...]

Wykorzystanie implantu do sakrokolpopeksji

Oprócz naprawy wypadania pochwy implanty biologiczne wykorzystywano ze zmiennymi wynikami do innych celów, w tym podczas sakrokolpopeksji. W jednej próbie klinicznej [...]

Podsumowanie

Jak widać na podstawie sprzecznych danych dostępnych w piśmiennictwie naukowym, nie wszystkie implanty biologiczne są sobie równe i nie można ekstrapolować [...]