Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące problemu ciąży obumarłej przygotowała prof. dr hab. n. med. Małgorzata Świątkowska-Freund z Katedry Perinatologii i Kliniki Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Świątkowska-Freund, Katedra Perinatologii i Klinika Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Kliniczna 1a, 80-402 Gdańsk; e-mail: malswi@gumed.edu.pl

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.


1. Trzydziestodwuletnia ciężarna w 25 tygodniu pierwszej ciąży, bliźniaczej jednokosmówkowej dwuowodniowej, zgłosiła się do izby przyjęć z powodu pobolewania w podbrzuszu. Ostatnia wizyta u lekarza prowadzącego i badanie USG odbyły się 4 dni wcześniej. Lekarz prowadzący ciążę nie zgłaszał zastrzeżeń. W wywiadzie pacjentka nie ma żadnych obciążeń. Ruchy płodów odczuwa prawidłowo. W badaniu fizykalnym: dno macicy 2 palce nad pępkiem, macica o prawidłowym napięciu, niebolesna; w czasie badania nie obserwowano czynności skurczowej. W badaniu wewnętrznym: część pochwowa sformowana, skierowana do kości krzyżowej, ujście zewnętrzne zamknięte. Części przodującej nie udało się zbadać. Nie stwierdzono krwawienia ani odpływania płynu owodniowego. Nie udało się przy pomocy kardiotokografu wysłuchać akcji serca żadnego z płodów. W USG stwierdzono dwa płody bez akcji serca, oba w położeniu podłużnym główkowym. Jakie powinno być dalsze postępowanie z pacjentką?

a. Odesłanie do domu i zalecenie zgłoszenia się do szpitala, gdyby w ciągu kolejnych 10 dni nie wystąpiła samoistna czynność skurczowa.

b. Przyjęcie do szpitala, wykonanie badań laboratoryjnych (morfologia, INR, APTT, D-dimer); po uzyskaniu wyników rozszerzenie kanału szyjki macicy, wydobycie płodów, popłodów i wyłyżeczkowanie jamy macicy w znieczuleniu ogólnym.

c. Przyjęcie do szpitala, natychmiastowe podanie dożylne oksytocyny w celu wywołania porodu.

d. Przyjęcie do szpitala, natychmiastowe wykonanie cięcia cesarskiego.

e. Przyjęcie do szpitala, wykonanie badań laboratoryjnych (morfologia, INR, APTT, D-dimer); po uzyskaniu wyników podanie prostaglandyn w celu wywołania porodu.

Komentarz

Po obumarciu ciąży w II trymestrze pojawia się ryzyko zaburzeń krzepnięcia spowodowanych uwolnieniem tromboplastyn tkankowych oraz infekcji wewnątrzmacicznej. Ryzyko to zwiększa się z czasem. Należy w takiej sytuacji wykonać badania laboratoryjne ...

2. Do przychodni zgłosiła się 34-letnia ciężarna w 28 tygodniu pierwszej ciąży, bliźniaczej dwukosmówkowej dwuowodniowej, na rutynową wizytę kontrolną. Dotychczasowy przebieg ciąży był niepowikłany, w badaniach laboratoryjnych nie stwierdzano o...