Migrena u kobiet

Kavita Kalidas, MD

Assistant Professor, Department of Neurology, Director, Division of Headache Medicine, University of South Florida, Tampa

Wahania stężeń hormonów odgrywają rolę w migrenie, dlatego podczas ustalania planu leczenia należy brać pod uwagę czynniki hormonalne i zmiany aktywności hormonów.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Migrenowe bóle głowy u kobiet zależą w znacznym stopniu od wahań hormonalnych, do których dochodzi w ciągu całego życia kobiety.
  • W zależności od rodzaju i częstotliwości bólów głowy leczenie migreny może przybierać postać albo krótkoterminowej profilaktyki, albo codziennej prewencji.
  • Ryzyko udaru mózgu u pacjentek z migreną jest wyraźnie powiązane z paleniem tytoniu i stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza zawierających większe dawki estrogenu


Ból głowy należy do najczęstszych stanów neurologicznych, a jego obecna częstość występowania w populacji ogólnej na całym świecie wynosi 47%.1 W badaniu Global Burden of Disease Study z 2015 roku wymieniono bóle głowy (migrena, napięciowy ból głowy oraz ból głowy spowodowany nadużywaniem leków przeciwbólowych) jako trzecią pod względem znaczenia przyczynę niesprawności w grupie wiekowej 15-49 lat.2 U kobiet bóle głowy są częstsze, częściowo z powodu większej częstości występowania migreny (18%), w porównaniu z mężczyznami (6%).3 Wiadomo, że wahania hormonalne podczas dojrzewania, ciąży i menopauzy, a także stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych i terapii hormonalnej po menopauzie wpływają na częstość występowania i intensywność migreny w ciągu całego życia kobiety. W niniejszym artykule przedstawiono, w jaki sposób zmienne stężenia hormonów w ciągu całego życia kobiety wpływają na migreny u kobiet.

Wprowadzenie

Migrena charakteryzuje się nawracającymi umiarkowanymi lub ciężkimi bólami głowy, które nasilają się podczas aktywności oraz wiążą się z nadwrażliwością na światło i dźwięki, nudnościami oraz wymiotami.4 W przybliżeniu u co czwartej osoby z migreną występuje aura, czyli w pełni odwracalne zaburzenia wzrokowe, czuciowe lub dotyczące mowy, trwające od 5 do 60 minut przed wystąpieniem bólu głowy. Najczęstsze są objawy wzrokowe, które mogą obejmować albo utratę wzroku, albo dodatkowe zjawiska, takie jak światła i linie przemieszczające się w kierunku obwodowym, bądź też połączenie utraty wzroku i dodatkowych objawów. Objawy czuciowe obejmują szerzące się drętwienie i mrowienie, a zaburzenia mowy mogą polegać na trudności w doborze słów.

Migrenę uważa się za dziedziczną chorobę naczyniowo-mózgową, w której aktywacja układu trójdzielno-naczyniowego powoduje uwolnienie neuropeptydów, takich jak peptyd związany z genem kalcytoniny oraz substancja P.3 Na występowanie migreny wpływają...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Migrena miesiączkowa

Uważa się, że migrena miesiączkowa wynika z nagłego spadku stężenia estrogenów, do którego dochodzi każdego miesiąca podczas krwawienia miesięcznego. Przemawiają za [...]

Ciąża

Leczenie migreny w ciąży pozostaje problematyczne, ponieważ celem jest zarówno ograniczenie niesprawności związanej z migreną, jak i zapobieganie ekspozycji płodu na [...]

Menopauza

Wahania stężeń hormonów w okresie okołomenopauzalnym mogą być przyczyną wzrostu częstości występowania migreny oraz większej niesprawności z tego powodu. Przeprowadzone badania [...]

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne a udar mózgu

Istotne obawy wciąż budzi związek między stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych, migreną i udarem mózgu. Chociaż bezwzględne ryzyko udaru w całej [...]

Podsumowanie

Na występowanie migreny u kobiet wpływają wahania stężenia hormonów, do których dochodzi u nich w ciągu całego życia. Występowanie migreny miesiączkowej [...]

Do góry