Dlaczego powinno się wykonywać histeroskopię ambulatoryjną… od zaraz

Marron Wong, MD1
Valencia Miller, MD, MS2
Keith Isaacson, MD3

1Minimally Invasive Gynecologic Surgery Fellow, Newton Wellesley Hospital, Harvard Medical School, Newton

2Minimally Invasive Gynecologic Surgery Fellow, Newton Wellesley Hospital, Harvard Medical School, Newton

3Medical Director, Center for Minimally Invasive Gynecologic Surgery, Newton Wellesley Hospital, Harvard Medical School, Newton

Histeroskopia ambulatoryjna (gabinetowa) jest narzędziem, które może być wykorzystywane przez ginekologów do zwiększenia wydajności leczenia w gabinecie, satysfakcji pacjentek oraz opłacalności.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

  • Histeroskopia ambulatoryjna umożliwia działanie zgodnie z modelem „wykryj i lecz”, który jest efektywny zarówno dla lekarza, jak i pacjentki.
  • Do licznych zalet histeroskopii ambulatoryjnej należą: uniknięcie konieczności wykonywania zabiegów na sali operacyjnej, usprawnienie leczenia pacjentek w gabinecie, możliwość szybkiego ustalania rozpoznań oraz zwiększenie opłacalności.


Opis przypadku

S. Tara Scope jest zdrową 29-letnią bezdzietną kobietą, która zgłasza się na pierwszą wizytę do poradni ginekologicznej z powodu niedawnego wystąpienia krwawienia w środku cyklu. Pacjentka jest zaręczona, wkrótce wyjdzie za mąż i ma nadzieję, że w ciągu roku zajdzie w ciążę. Zawsze miała regularne miesiączki i obecnie jest w siódmym dniu cyklu. Jako zapracowana profesjonalistka nie może sobie pozwolić na nieobecności w pracy i dlatego szuka lekarza, który mógłby ustalić rozpoznanie i być może zastosować leczenie rozpoznanego stanu już podczas pierwszej wizyty.

Po zebraniu wywiadu stwierdzasz, że pani Scope ma wywiad chorobowy nieobciążony, nie przyjmuje żadnych leków i ma bardzo regularne cykle. Jej wskaźnik masy ciała wynosi 21 kg/m2, a badanie ginekologiczne nie wykazuje nieprawidłowości. Właściwym następnym krokiem jest przezpochwowe badanie ultrasonograficzne, które wykazuje endometrium o grubości 1,5 cm, co jest nietypowe dla siódmego dnia cyklu. Obraz ultrasonograficzny błony mięśniowej macicy i jajników jest prawidłowy. Dopplerowska ocena przepływu sugeruje obecność polipa wewnątrzmacicznego (ryc. 1). Po uzyskaniu zgody wykonano polipektomię techniką waginoskopową, co zajęło mniej niż 10 minut. Po zabiegu pacjentka odpoczywa jeszcze przez 5 minut, aby ustąpiły skurcze mięśniowe, a następnie wraca do pracy na resztę popołudnia.

Wprowadzenie

Histeroskopia ambulatoryjna jest cennym, ale wciąż niedostatecznie wykorzystywanym narzędziem umożliwiającym ocenę i leczenie nieprawidłowych krwawień macicznych.1 Stworzenie środowiska klinicznego, w którym pacjentki mają dostęp do tej metody – u...

Kto odnosi korzyści z ambulatoryjnej histeroskopii?

Korzyści z wykonywania ambulatoryjnej histeroskopii może odnieść wiele pacjentek (tab. 1). Nieprawidłowe krwawienia z macicy odpowiadają corocznie za mniej więcej jedną trzecią wizyt ambulatoryjnych, na które zgłaszają się do ginekologa kobiety pr...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

zagadnienia kluczowe

Histeroskopia ambulatoryjna umożliwia działanie zgodnie z modelem „wykryj i lecz”, który jest efektywny zarówno dla lekarza, jak i pacjentki. Do licznych [...]

Kto odnosi korzyści z ambulatoryjnej histeroskopii?

Sprzęt potrzebny do wykonywania histeroskopii ambulatoryjnej

Ograniczony do minimum sprzęt wymagany do wykonywania histeroskopii ambulatoryjnej obejmuje histeroskop, źródło światła, kamerę z monitorem, system do insuflacji jamy macicy, [...]

Minimalizacja dyskomfortu pacjentek podczas histeroskopii ambulatoryjnej

Gdy planuje się histeroskopię ambulatoryjną, pierwszym ważnym krokiem jest odpowiedni dobór pacjentek. Wykonywanie tego zabiegu jest niewłaściwe u pacjentek z rozpoznanym [...]

Trzeba być przygotowanym na powikłania i medyczne stany nagłe

Histeroskopia ambulatoryjna jest bezpiecznym zabiegiem, a częstość występowania powikłań wynosi <1%.38 Niekiedy występują jednak nietypowe zdarzenia, takie jak nasilone reakcje wazowagalne, [...]

Wszechstronne korzyści

Histeroskopia ambulatoryjna jest ważną częścią opieki ukierunkowanej na pacjentkę. Dzięki wykonywaniu histeroskopii nie na sali operacyjnej, ale w gabinecie i bez [...]

Wnioski

Rzadko w medycynie mamy do czynienia z procedurami, które przynoszą same korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Histeroskopia ambulatoryjna może być najlepsza dla [...]

Do góry