Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące patologii łożyska przygotowali: lek. Nabil Abdalla, lek. Aleksandra Warska, lek. Alicja Jakimiuk, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Cendrowski i prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki z Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: lek. Nabil Abdalla, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Mazowiecki Szpital Bródnowski, ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa; e-mail: drnabilabdalla@yahoo.com

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.


1. Trzydziestotrzyletnia pacjentka w 32 tygodniu pierwszej ciąży zgłosiła się na wizytę kontrolną. W wywiadzie stan po usunięciu czerniaka złośliwego sromu 3 lata temu, bez objawów wznowy. W badaniu ultrasonograficznym (USG) jamy brzusznej stwierdzono kilka zmian ogniskowych w wątrobie (ryc. 1). Nie znaleziono innych nieprawidłowości w jamie brzusznej. Badanie USG ciężarnej nie wykazało odchyleń w ocenie płynu owodniowego ani w rozwoju płodu. Obraz USG łożyska został przedstawiony na rycinie 2. Pacjentka chciałaby wiedzieć, jaki jest charakter zmian w wątrobie i w łożysku. Prawidłowa odpowiedź to:

a. Nie stwierdza się przerzutów w wątrobie, brak ognisk przerzutowych w łożysku

b. Przerzuty są obecne w wątrobie, brak ognisk przerzutowych w łożysku. Brak obrazowania przerzutów za pomocą ultrasonografii w łożysku wyklucza ich obecność

c. Przerzuty są obecne w wątrobie, brak ognisk przerzutowych w łożysku. Brak obrazowania przerzutów za pomocą ultrasonografii w łożysku nie wyklucza ich obecności, nie odnotowano jednak żadnych przerzutów płodowych, nawet w przypadku przerzutów do łożyska

d. Przerzuty są obecne w wątrobie, brak ognisk przerzutowych w łożysku. Badanie mikroskopowe łożyska po porodzie nie jest konieczne

e. Przerzuty są obecne w wątrobie, brak ognisk przerzutowych w łożysku. Konieczne jest badanie mikroskopowe łożyska po porodzie oraz pogłębiona diagnostyka noworodka

Komentarz

Przerzuty nowotworów złośliwych matki do łożyska występują niezwykle rzadko. Czerniak jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet dającym przerzuty do łożyska oraz płodu. Łożyska u pacjentek z podejrzeniem bądź potwierdzonymi przerzutami czerniaka powinny zostać dokładnie przebadane przez lekarzy histopatologów. W przypadku obecności przerzutów do łożyska ryzyko przerzutów czerniaka u płodu wynosi około 22%.

2. Dwudziestopięcioletnia pacjentka w 36 tygodniu ciąży z nieregularną czynnością skurczową macicy zgłosiła się na kontrolę. Przebieg ciąży był dotąd niepowikłany. Badanie USG wykazało znaczną ruchliwość płodu, którego masę oszacowano na około ...

Do góry