Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora Redaktor Naczelny

Small sikora jerzy1 opt

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Choć trudno w to uwierzyć, właśnie mijają dwie dekady, odkąd na rynku pojawił się pierwszy numer dwumiesięcznika „Ginekologia po Dyplomie” – niezwykłego czasopisma przeznaczonego dla polskich położników i ginekologów. Początkowo wydawała je Kompania Międzynarodowych Wydawnictw Medycznych, której właścicielem był Amerykanin Jonathan Mills. Pierwszym redaktorem naczelnym został prof. Romuald Dębski. Czasopismo w początkach swojego istnienia składało się z przedruków artykułów z amerykańskiego pierwowzoru „Contemporary OB/GYN”, opatrzonych komentarzami specjalistów, w większości polskich profesorów, autorytetów w danych dziedzinach. Jonathan Mills i prof. Romuald Dębski we wspólnie sygnowanym artykule wstępnym do pierwszego numeru „Ginekologii po Dyplomie” piszą:

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer „Ginekologii po Dyplomie” (…). Staraliśmy się stworzyć pismo kliniczne, które będzie publikowało najbardziej aktualną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu położnictwa i ginekologii.

„Contemporary OB/GYN” to najpoczytniejsze czasopismo ginekologiczne w Stanach Zjednoczonych. Redagowane od ponad 25 lat przez wybitnych specjalistów amerykańskich kładzie szczególny nacisk na fachowość, praktyczne wykorzystanie najnowszych osiągnięć medycyny oraz na kompleksowe i interdyscyplinarne ujęcie zagadnień. Publikuje zwięzłe doniesienia o najnowszych metodach terapeutycznych. Ocenia postęp dokonujący się w patogenezie, diagnostyce i leczeniu oraz omawia związane z nim wszystkie istotne zagadnienia, w tym również aspekty ekonomiczne, które i u nas zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Pisane w sposób przystępny, uzupełnia swoje artykuły diagramami, rycinami, zdjęciami i schematami. Dodatkowym walorem pisma jest przejrzysta szata graficzna. Wszystko to sprawia, że „Contemporary OB/GYN” jest uważane za najlepsze kliniczne czasopismo ginekologiczne w USA.

„Ginekologia po Dyplomie” to znacznie więcej niż przekład. To wybór, przez nasz komitet redakcyjny, artykułów szczególnie cennych dla polskiego czytelnika, poruszających tematy ważne, a także rzadko spotykane w naszym piśmiennictwie (…). Czekamy na wszelkie uwagi i komentarze, aby móc jak najlepiej spełniać Państwa oczekiwania i redagować najlepsze pismo ginekologiczne w Polsce (…)”.

Choć od napisania tych słów minęło 20 lat, wciąż pozostają aktualne.

Od 2000 roku wydawcą czasopisma jest Medical Tribune Polska. W tym samym czasie zaczęto publikować – początkowo pojedyncze, a od 2013 roku stanowiące już ponad 50% objętości każdego numeru – oryginalne artykuły polskich autorów. Jak wynika z Państwa opinii, „Ginekologia po Dyplomie” znakomicie wpisuje się w potrzeby edukacyjne zarówno doświadczonych lekarzy, jak i specjalizujących się młodych Koleżanek i Kolegów. Stanowi platformę, na której najwybitniejsi eksperci z kraju i z zagranicy prezentują najnowszą wiedzę z zakresu szeroko pojętego położnictwa i ginekologii. A wszystko to na bardzo wysokim poziomie edycyjnym. Taka konstrukcja czasopisma umożliwia poznanie najnowszych osiągnięć współczesnej diagnostyki i terapii oraz zaznaczających się trendów i tendencji. Szczególnie cenione są przez Państwa publikacje wytycznych i rekomendacji tworzonych przez polskie i międzynarodowe towarzystwa naukowe. Przyswojona w ten sposób wiedza jest szeroko wykorzystywana w codziennej praktyce szpitalnej i ambulatoryjnej. Stosowanie się do zaleceń z założenia powinno chronić przed odpowiedzialnością formalnoprawną w najtrudniejszych przypadkach klinicznych.

Ważną część naszej aktywności dydaktycznej stanowią kongresy i konferencje naukowe. Dotychczas zorganizowaliśmy 12 kongresów, z których pierwszych 9 nosiło nazwę Kongres Akademii po Dyplomie – Ginekologia. Bardzo atrakcyjna dla słuchaczy formuła, stworzona przez kierownika naukowego prof. Romualda Dębskiego, sprawiła, że od samego początku w Hali Torwar w Warszawie gromadziła się ogromna liczba uczestników, dzięki czemu kongres zyskał renomę w środowisku. Zapraszani wykładowcy byli najlepszymi w kraju ekspertami, nie tylko z zakresu położnictwa i ginekologii, ale także z innych dziedzin medycyny.

Począwszy od 2013 roku, kiedy powierzono mi stanowisko redaktora naczelnego „Ginekologii po Dyplomie”, w dotychczasowej konwencji organizowaliśmy kolejne kongresy Akademii po Dyplomie, m.in. pod hasłami: „Liderzy polskiej ginekologii”, „Ginekolog-położnik lekarzem kobiety”, „Stany nagłe w położnictwie i ginekologii” czy „Prawo kontra ginekolog”. Po pewnym czasie, wsłuchując się w Państwa opinie i oczekiwania wyrażane w licznych rozmowach i zamieszczane w ankietach, podjęliśmy jednak decyzję o zmianie charakteru naszych spotkań naukowych. Zaproponowaliśmy nową formułę i lokalizację kongresów, które obecnie noszą nazwę „Algorytmy postępowania w ginekologii i położnictwie”. Z nieukrywaną satysfakcją odnotowaliśmy, że ta zmiana została bardzo dobrze przyjęta. Świadczy o tym imponująca liczba uczestników pierwszych edycji. Wskazywali Państwo na wysoki poziom merytoryczny, świetnych wykładowców i interesującą tematykę. Otrzymaliśmy wiele próśb o zachowanie takiej formy spotkań naukowych w przyszłości. Oczywiście dotrzymamy danego słowa. Dlatego zapraszam do Warszawy 26-27 października br. i zachęcam do uczestnictwa w XII Kongresie Akademii po Dyplomie – Algorytmy w ginekologii i położnictwie. Podpowiemy Państwu, jak postępować w wielu trudnych sytuacjach, z jakimi borykają się Państwo na co dzień w szpitalu lub ambulatorium. Znakomici wykładowcy zaprezentują algorytmy postępowania podczas nieprawidłowego porodu, w powikłanej ciąży, przy zakażeniach, a także w wielu skomplikowanych przypadkach ginekologicznych. W czasie wolnym od zajęć będziemy świętować 20-lecie „Ginekologii po Dyplomie”.

Moja praca na stanowisku redaktora naczelnego „Ginekologii po Dyplomie” trwa już ponad 5 lat. Jest to dla mnie osobiście niezwykłe doświadczenie i wspaniała przygoda, skutecznie łącząca ciężką pracę z tą radością tworzenia, którą daje możliwość uczestnictwa w procesie szkolenia tak licznego grona naszych Koleżanek i Kolegów. Brałem czynny udział w tworzeniu 33 numerów naszego czasopisma i w organizacji ponad 10 konferencji naukowych. Miałem ogromne szczęście spotkać na swojej drodze znakomitych i bardzo kompetentnych współpracowników oraz pracować pod jakże życzliwym i profesjonalnym kierownictwem dyrektora naszego wydawnictwa dr. Pawła Lubickiego.

Od samego początku istnienia „Ginekologii po Dyplomie” staramy się być zawsze razem z Państwem, na dobre i na złe. Naszą misją, którą z pasją staramy się wypełniać, jest popularyzacja najnowszej wiedzy z zakresu szeroko pojętego położnictwa i ginekologii, a przede wszystkim prezentacja tworzonych rekomendacji i algorytmów postępowania klinicznego w najtrudniejszych przypadkach położniczo-ginekologicznych.

Jubileuszowe wydanie „Ginekologii po Dyplomie”, które trafia właśnie do Państwa rąk, to 5 w tym roku i 117 w ogóle numer tego czasopisma. Jest wyjątkowe. Zawiera ponad 160 stron i wiele bardzo wartościowych artykułów. Żywię głębokie przekonanie, że jego pasjonująca zawartość merytoryczna godnie przyczyni się do uczczenia 20-lecia istnienia naszego czasopisma. Nie mam żadnych wątpliwości, że z dużym zaciekawieniem przeczytają Państwo artykuł Amy N. Brown i Bruce’a S. Kahna z Minimally Invasive Gynecologic Surgery, Scripps Clinic w San Diego (Kalifornia, USA) pod tytułem „Poprawa wyników leczenia w przypadku operacji ginekologicznych”. W tym amerykańskim ośrodku wprowadzono strategię pozwalającą na poprawę wyników leczenia (ERP – enhanced recovery pathways). Czasem trwa ona rok lub 2 lata, lecz przynosi oczywiste korzyści zarówno pacjentom, jak i systemowi opieki zdrowotnej. Założenia są pozornie bardzo proste. Podstawowe elementy ERP to: zmniejszenie stresu związanego z operacją, zachowywanie normalnych funkcji fizjologicznych w okresie okołooperacyjnym i przyspieszenie rekonwalescencji po operacji. W jaki sposób ten system funkcjonuje, dowiedzą się Państwo z lektury powyższego artykułu.

Wielu z nas z uwagą zapozna się też z treścią wywiadu, którego udzielił nam prof. Mirosław Wielgoś, Rektor WUM oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP), pod bardzo intrygującym tytułem: „Wiedza lekarza powinna być weryfikowana co 5 lat”. Profesor uważa, że weryfikacja powinna dotyczyć wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wszystkich lekarzy. Twierdzi, że podniosłoby to poziom bezpieczeństwa i jakość leczenia, bo kiedy ktoś nas sprawdza, bardziej się staramy. W pozostałej części artykułu zamieszczono wiele ciekawych informacji dotyczących kształcenia studentów i młodych lekarzy. Dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem PTGiP. Równie ciekawie prezentują się pozostałe artykuły tworzone przez najwybitniejszych polskich położników i ginekologów, profesorów: Bożeny Leszczyńskiej-Gorzelak, Violetty Skrzypulec-Plinty, Agnieszki Drosdzol-Cop, Krzysztofa Czajkowskiego, Przemysława Oszukowskiego, Włodzimierza Baranowskiego, Artura Jakimiuka, Włodzimierza Sawickiego, Krzysztofa Cendrowskiego, Pawła Kamińskiego czy Mariusza Dubiela. Każdy z tych tekstów to bardzo interesujące opracowanie naukowe zawierające najnowsze dane, z – jak zwykle w „Ginekologii po Dyplomie” – szerokim aspektem praktycznym.

Rekomendując treści tego wyjątkowego, niezwykle obszernego jubileuszowego numeru, życzę Państwu przyjemnej lektury, a sobie i współpracownikom jeszcze wielu owocnych lat w gronie oddanych czytelników „Ginekologii po Dyplomie”. Pozostaję z wyrazami najgłębszego szacunku i poważania.

Do góry